Вяроўка (на белорусском языке)

Де Мопассан Ги

Гi дэ Мапасан

Вяроўка

Пераклад: Змiцер Колас

Гары Алiсу

Па ўсiх дарогах у мястэчка Гадэрвiль цягнулiся сяляне i iх жонкi: сёння быў кiрмаш. Мужчыны iшлi павольна, на кожным кроку нахiляючы наперад каржакаватае цела i няспешна перастаўляючы доўгiя кульгавыя ногi, скрыўленыя цяжкаю працай, безупынным наляганнем на плуг, ад якога левае плячо пачынае дыбiцца ўверх i горбiцца спiна, i касьбою жыта, якая прыносiць звычку трымаць ногi шырока, каб мець добры ўпор, - усiм марудным i нялёгкiм сялянскiм жыццём. Iх сiнiя блузы, вышываныя на каўняры i закаўрушах простым арнаментам з белых нiтак, былi накрухмаленыя i блiшчалi, нiбы пацягнутыя лакам. Яны надзiмалiся вакол кашчавага сялянскага цела i рабiлiся падобнымi да гатовага ўзляцець шара, з якога тырчалi галава, рукi ды ногi.