УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВВРУ — Ведомости Верховной Рады Украины (до августа 1991 г. — «Украинской ССР»),

ОВУ — Официальный вестник Украины.

ВВС СССР — Ведомости Верховного Совета СССР (с 1988 г. — Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР).

ППУ — Собрание постановлений Правительства Украины.

СП СССР — Собрание постановлений Правительства СССР.

Бюл. НАМВУ — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Украины.

Бюл. НАМВ СССР — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.

УК — «Урядовий кур'єр»

Собрание законодательства Украины — К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.50. — ОВУ. — 1998. — № 13. — С. 270.

2. Конвенція № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» (Рат. 09.06.56). — ВВР. — 1956. — № 5. — Ст. 75.

3. Конвенція № 47 «Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень» (Рат. 09.06.56). — ВВР. — 1956. — № 5. — Ст. 75.

4. Конвенція № 100 «Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності» (Рат. 09.06.56). — ВВР. — 1956. — № 5. — Ст. 75.

5. Конвенція № 10 «Про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському господарстві» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

6. Конвенція № 11 «Про право на об’єднання сільському господарстві» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

7. Конвенція № 15 «Про мінімальний вік допуску підлітків до роботи вантажниками вугілля чи кочегарами на флоті» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

8. Конвенція № 16 «Про обов’язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

9. Конвенція № 52 «Про щорічні оплачувані відпустки» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

10. Конвенція № 58 «Про мінімальний вік дітей для допуску до роботи в морі» (Рат. 11.08.56). - ВВР. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

11. Конвенція № 59 «Про мінімальний вік дітей для прийняття на роботу в промисловості» (Рат. 11.08.56). — ВВР. — 1956. — № 7. — Ст. 123.

12. Конвенція № 60 «Про вік дітей для прийняття на непромислові роботи» (Рат. 11.08.56) . - ВВР. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

13. Конвенція № 77 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності для праці в промисловості» (Рат. 11.08.56). - ВВРУ. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

14. Конвенція № 78 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення придатності до праці на непромислових роботах» (Рат. 11.08.56). - ВВРУ. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

15. Конвенція № 79 «Про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах» (Рат. 11.08.56). - ВВРУ. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

16. Конвенція № 87 «Про свободу асоціації і захист права на організацію» (Рат. 11.08.56) . - ВВРУ. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

17. Конвенція № 90 «Про нічну працю підлітків у промисловості» (Рат. 11.08.56). - ВВРУ. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

18. Конвенція № 98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів» (Рат. 11.08.56). - ВВРУ. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

19. Конвенція № 103 «Про охорону материнства» (Рат. 11.08.56). - ВВРУ. - 1956. - № 7. - Ст. 123.

20. Статут Міжнародного агентства по атомній енергії від 26.10.56. - «Українська РСР в міжнародних відносинах». - К.: Видавництво АН УРСР, 1959.

21. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 18 квітня 1961 р.

22. Конвенція № 45 «Про застосування праці жінок на підземних роботах у будь- яких шахтах» (Рат. 30.06.61). - ВВРУ. - 1961. - № 46. - Ст. 511.

23. Конвенція № 95 «Про охорону заробітної плати» (Рат. 30.06.61). - ВВРУ. - 1961. - № 46. - Ст. 512.

24. Конвенція № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» (Рат. 30.06.61). - ВВРУ. - 1961. - № 46. - Ст. 513.

25. Конвенція № 112 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу рибалок» (Рат. 30.06.61). - ВВРУ. - 1961. - № 46. - Ст. 514.

26. Конвенція № 14 «Про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах» (Рат. 29.05.68). - ВВРУ. - 1968. - № 30. - Ст. 191.

27. Конвенція № 106 «Про щотижневий відпочинок у торгівлі та установах» (Рат. 29.05.68) . - ВВРУ. - 1968. - № 30. - Ст. 192.

28. Конвенція № 115 «Про захист трудящих від іонізуючої радіації» (Рат.

29.05.68) . - ВВРУ. - 1968. - № 30. - Ст. 193.

29. Конвенція № 120 «Про гігієну праці в торгівлі та установах» (Рат. 29.05.68). - ВВРУ. - 1968. - № 30. - Ст. 194.

30. Конвенція № 122 «Про політику в галузі зайнятості» (Рат. 29.05.68). - ВВРУ. - 1968. - № 30. - Ст. 195.

31. Конвенція № 23 «Про репатріацію моряків» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

32. Конвенція № 27 «Про зазначення ваги деяких вантажів, що перевозяться на суднах» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

33. Конвенція № 32 «Про захист від нещасних випадків трудящих, зайнятих на вантаженні або розвантаженні суден» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

34. Конвенція № 69 «Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

35. Конвенція № 73 «Про медичний огляд моряків» (Рат. 04.02.70). — ВВРУ. — 1970. - № 7. - Ст. 47.

36. Конвенція № 92 «Про приміщення для екіпажу на борту суден» (Рат. 04.02.70) . - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

37. Конвенція № 108 «Про національні посвідчення особи моряків» (Рат. 04.02.70) . - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

38. Конвенція № 113 «Про медичний огляд рибалок» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

39. Конвенція № 116 «Про частковий перегляд конвенцій МОП» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

40. Конвенція № 119 «Про забезпечення машин захисними пристроями» (Рат. 04.02.70) . - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

41. Конвенція № 123 «Про мінімальний вік допуску до підземних робіт в шахтах і рудниках» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

42. Конвенція № 124 «Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їх придатності до праці на підземних роботах у шахтах і рудниках» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 47.

43. Конвенція № 126 «Про приміщення для екіпажу на борту рибальських суден» (Рат. 04.02.70). - ВВРУ. - 1970. - № 7. - Ст. 54.

44. Конвенція № 138 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» (Рат. 07.03.79). - ВВРУ. - 1979. - № 12. - Ст. 146.

45. Конвенція № 142 «Про професійну орієнтацію і професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» (Рат. 07.03.79). - ВВРУ. - 1979. - № 12. - Ст. 146.

46. Конвенція № 149 «Про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу» (Рат. 07.03.79). - ВВРУ. - 1979. - № 12. - Ст. 146.

47. Конвенція № 160 «Про статистику праці» (Рат. 03.05.90). - ВВРУ. - 1990. - № 20. - Ст. 311.

48. Конвенція № 133 «Про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення)» (Рат. 14.07.93). - ВВРУ. - 1993. - № 36. - Ст.374.

49. Конвенція № 147 «Про мінімальні норми на торговельних суднах» (Рат. 14.07.93). - ВВРУ. - 1993. - № 36. - Ст. 373.

50. Конвенція № 144 «Про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми)» (Рат. 17.12.93). - ВВРУ. - 1993. - № 52. - Ст. 494.

51. Конвенція № 2 «Про безробіття» (Рат. 04.02.94). - ВВРУ. - 1994. - № 23. - Ст. 164.

52. Конвенція № 154 «Про сприяння колективним переговорам» (Рат. 04.02.94). - ВВРУ. - 1994 - № 23. - Ст. 165.

53. Конвенція № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця» (Рат. 04.02.94). - ВВРУ. - 1994. - № 23. - Ст. 166.

54. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейською спільнотою, її державами-учасницями. (Рат. 10.11.94) - ВВРУ. - 1994. - № 46. - Ст. 415.

55. Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів (Рат. 11.07.95). - ВВРУ. - 1995. - № 29. - Ст. 221.

56. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав (Рат. 26.04.96). - ВВРУ. - 1996. - № 26. - Ст. 112.

57. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав (Рат. 26.04.96). — ВВРУ. — 1996. — № 26. — Ст. 113.

58. Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки (Рат. 06.12.96). — ВВРУ. — 1997. — № 5. — Ст. 35.

59. Угода між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист (Рат. 04.02.98). — ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 204.

60. Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян (Рат. 04.02.98). — ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 203.

61. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн. Інформ. бюл. МПУ. — 1995. — № 7.

62. Конвенція № 156 «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками» (Рат. 22.10.99). — ОВУ. — 1999. — № 43. — Ст. 2134.

63. Конвенція № 105 «Про скасування примусової праці» (Рат. 05.10.2000). — ОВУ. — 2000. — № 44. — Ст. 1879.

64. Конвенція № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» (Рат. 05.10.2000). — ОВУ. — 2000. — № 44. — Ст. 1880.

65. Конвенція № 132 (переглянута) «Про оплачувані відпустки» (Рат. 29.05.2001). — ОВУ. — 2001. — № 25. — Ст. 1102.

66. Конвенція № 140 «Про оплачувані учбові відпустки» (Рат. 26.09.2002) — ОВУ. — 2002. — № 44. — Ст. 1998.

67. Конвенція № 159 «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів» (Рат. 06.03.2003) . — ОВУ. — 2003. — № 14. — Ст. 610.

68. Конвенція № 135 «Про представників працівників» (Рат. 15.05.2003). — ОВУ. — 2003. — № 23. — Ст. 1029.

69. Конвенція № 150 «Про адміністрацію праці: роль, функції та організація» (Рат. 01.07.2004) . — ОВУ. — 2004. — № 29. — Ст. 1957.

70. Конвенція № 81 «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» (Рат. 08.09.2004) . — ОВУ. — 2004. — № 39. — Ст. 2570.

71. Конвенція № 129 «Про інспекцію праці в сільському господарстві» (Рат. 08.09.2004) . — ОВУ. — 2004. — № 39. — Ст. 2571.

72. Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про співпрацю у сфері праці та працевлаштування (Рат. 15.06.2004) . — ВВРУ. — 2004. — № 37. — Ст. 454.

73. Конвенція № 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» (Рат. 19.10.2005). — ОВУ. — 2005. — № 44. — Ст. 2759.

74. Конвенція № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються» (Рат. 19.10.2005). — ОВУ. — 2005. — № 44. — Ст. 2760.

75. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав від 13.12.93. — ОВУ. — 2006. — № 45. — Ст. 3045.

76. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне працевлаштування працівників від 16.02.94. — ОВУ. — 2007. — № 7. — Ст. 265.

77. Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про взаємне працевлаштування громадян від 28.03.95. — ОВУ. — 2007. — № 76. — Ст. 2834.

78. Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та соціальний захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на територіях обох держав від 21.11.95. — ОВУ. — 2007. — № 77. — Ст. 2867.

79. Конвенція № 153 «Про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті» (Рат. 06.03.2008). — ОВУ. — 2008. — № 24. — Ст. 718.

КОДЕКСЫ УКРАИНЫ

80. Кодекс законів про працю України від 10.12.71. — Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 1. — Із змін. від 16.01.2003; 06.02.2003; 20.03.2003; 15.05.2003; 10.07.2003; 11.05.2004; 21.10.2004; 22.10.2004; 03.03.2005; 20.12.2005; 22.12.2006; 07.02.2007; 11.05.2007; 28.12.2007; 15.04.2008; 23.09.2008; 14.04.2009; 16.04.2009; 19.05.2009; 25.06.2009; 21.01.2010; 10.03.2010.

81. Житловий кодекс України від 30.06.83. — ВВР УРСР. — 1984. — № 1. — Ст. 2. — Із змін. від 02.03.2000; 15.05.2003; 05.06.2003; 29.06.2004; 20.01.2005; 31.05.2005; 01.12.2005; 12.01.2006; 25.12.2008; 19.03.2009; 19.05.2009; 11.06.2009.

82. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84. — ВВР УРСР. — 1984. — додаток до № 51. — Ст. 1122. — Із змін. Від 17.01.2002; 07.02.2002; 26.09.2002; 24.10.2002; 28.11.2002; 26.12.2002; 16.01.2003; 20.02.2003; 10.07.2003; 11.07.2003; 18.11.2003; 20.11.2003; 18.05.2004; 03.06.2004; 17.06.2004; 24.06.2004; 12.01.2005; 20.01.2005; 31.05.2005; 02.06.2005; 15.11.2005; 17.11.2005; 15.12.2005; 12.01.2006; 12.12.2006; 22.12.2006; 11.01.2007; 07.02.2007; 16.03.2007; 19.04.2007; 11.05.2007; 16.05.2007; 15.04.2008; 16.09.2008; 24.09.2008; 25.09.2008 р.; 25.12.2008; 15.01.2009; 05.03.2009; 19.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009; 15.05.2009; 21.05.2009; 02.06.2009; 03.06.2009; 04.06.2009; 11.06.2009; 25.06.2009; 05.11.2009; 17.12.2009; 21.01.2010.

83. Повітряний кодекс України від 04.05.1993. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(К)1. — Із змін. від 19.01.2006; 23.02.2006; 15.01.2009.

84. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.95. — ВВРУ. — 1995. — № 47. — Ст. 349. — Із змін. від 21.10.97; 15.05.2003; 03.04.2003; 19.01.2006; 27.04.2007; 15.01.2009; 16.04.2009.

85. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001. — ОВУ. — 2001. — № 21. — Ст. 920. — Із змін. Від 17.01.2002; 07.03.2002; 16.01.2003; 06.02.2003; 03.04.2003; 15.05.2003; 22.05.2003; 05.06.2003; 11.07.2003; 18.03.2004; 18.05.2004; 16.12.2004; 12.01.2005; 03.03.2005; 31.05.2005; 06.07.2005; 01.12.2005; 12.01.2006; 09.02.2006; 23.02.2006; 22.02.2007; 05.04.2007; 24.05.2007; 31.05.2007; 01.10.2008; 25.12.2008; 15.01.2009; 19.02.2009; 02.06.2009; 04.06.2009; 05.06.2009; 11.06.2009; 21.08.2009; 05.11.2009; 20.01.2010; 21.01.2010.

86. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001. — ОВУ. — 2001. — № 29. — Ст. 1110. — Із змін. Від 06.03.2003; 10.07.2003; 15.10.2003 27.11.2003; 04.03.2004; 21.12.2004; 22.09.2005; 21.09.2006; 15.04.2008; 17.03.2009; 23.12.2004; 11.01.2005; 18.10.2005; 17.11.2005; 22.12.2006; 11.01.2007; 24.09.2008; 25.09.2008; 19.03.2009; 14.04.2009; 17.06.2004; 04.12.2004; 16.12.2004; 23.12.2004; 13.01.2005; 25.03.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 19.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008; 24.09.2008; 31.10.2008; 25.12.2008; 05.03.2009; 16.04.2009.

87. Сімейний кодекс України від 10.01.2002. — ОВУ. — 2002. — N° 7. — Ст. 273. — Із змін. Від 26.12.2002; 02.06.2005; 23.06.2005; 08.09.2005; 22.09.2005; 16.11.2005; 20.12.2005; 23.02.2006; 15.03.2006; 22.12.2006; 10.04.2008; 06.04.2009; 21.05.2009; 04.06.2009.

88. Митний кодекс України від 11.07.2002. — ОВУ. — 2002. — № 31. — Ст. 1444. — Із змін. від 28.11.2002; 24.12.2002; 27.11.2003 17.02.2004; 01.07.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 31.05.2005; 30.11.2005; 20.12.2005; 22.12.2005; 07.02.2006; 16.11.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 19.05.2009; 04.06.2009.

89. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. — ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461. — Із змін. Від 19.06.2003; 18.11.2003; 12.05.2004; 02.11.2004; 03.11.2004; 03.03.2005; 02.06.2005; 16.06.2005; 23.06.2005; 06.09.2005; 01.12.2005; 15.12.2005; 22.12.2005; 17.01.2006; 22.02.2006; 23.02.2006; 21.09.2006; 20.12.2006; 22.12.2006; 31.05.2007; 16.09.2008; 17.09.2008; 12.12.2008; 17.12.2008; 18.12.2008; 25.12.2008; 03.03.2009; 14.04.2009; 21.05.2009; 25.06.2009; 24.07.2009; 05.11.2009; 17.11.2009; 21.01.2010.

90. Господарський кодекс України від 16.01.2003. — ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 462. — Із змін. Від 04.02.2005; 03.03.2005; 25.03.2005; 16.06.2005; 23.06.2005; 06.07.2005; 01.12.2005; 15.12.2005; 23.02.2006; 15.03.2006; 14.09.2006; 01.12.2006; 15.12.2006; 09.01.2007; 17.09.2008; 18.09.2008; 31.10.2008; 25.12.2008; 05.03.2009; 11.06.2009; 24.07.2009; 21.01.2010; 11.02.2010.

91. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003. — ОВУ. — 2003. — № 33. — Ст. 1767. — Із змін. від 01.12.2005; 20.12.2005; 16.03.2006; 19.12.2006; 07.02.2007; 11.05.2007; 28.12.2007; 21.01.2010.

92. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. — ОВУ. — 2004. — № 16. — Ст. 1088. — Із змін. від 23.06.2005; 06.07.2005; 08.09.2005; 15.03.2006; 16.03.2006; 01.12.2006; 15.12.2006; 09.01.2007; 19.04.2007; 21.05.2009; 25.06.2009; 17.11.2009; 21.01.2010; 11.02.2010; 18.02.2010.

93. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. — ОВУ. — 2005. — № 32. — Ст. 1918. — Із змін. від 08.09.2005; 06.10.2005; 17.11.2005; 15.03.2006; 20.09.2006; 01.12.2006; 25.12.2008; 05.06.2009; 23.06.2009; 21.08.2009; 04.11.2009; 17.11.2009; 21.01.2010; 11.02.2010; 16.02.2010; 18.02.2010.

ЗАКОНЫ УКРАИНЫ

94. Положення про товариські суди Української РСР. Затв. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23.03.77. — ВВР СРСР. — 1977. — № 14. — Ст. 132. — Із змін. від 12.01.83; 16.10.85; 03.09.87; 18.03.91.

95. Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння. Указ Президії Верховної Ради УРСР від 20.05.85. -ВВРУ. — 1985. — № 23. — Ст. 544. — Із змін. від 12.06.87; 17.11.89.

96. Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення. Затв. Законом Української РСР від 04.12.85. — ВВРУ. — 1985. — № 51. — Ст.1210.

97. Про внесення до Кодексу законів про працю Української РСР змін і доповнень, пов’язаних з перебудовою управління економікою. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 27.05.88. — 1988. — № 23. - Ст. 556. — Із змін. від 11.01.2001.

98. Про економічну самостійність Української РСР. Закон Української РСР від 03.08.90. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)1.

99. Про міліцію. — Закон України від 20.12.90. — Бюлетень законодавства і юридичної практики. — 2001. — N° 8. — С. 235. — Із змін. Від 21.06.2002; 10.01.2002; 07.02.2002; 15.05.2003; 18.09.2003; 04.03.2004; 03.06.2004; 01.07.2004; 12.01.2005; 03.03.2005; 15.03.2006; 03.11.2006; 07.02.2007; 11.05.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 18.09.2008; 24.09.2008; 08.03.2009; 19.03.2009; 14.04.2009; 21.01.2010.

100. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон України від 28.02.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)12. — Із змін. Від 17.02.2000; 07.12.2000; 26.04.2001; 11.07.2001; 07.02.2002; 16.01.2003; 15.06.2004; 02.01.2005; 03.03.2005; 31.05.2005; 17.11.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 05.10.2006; 19.12.2006; 09.07.2007; 28.12.2007; 10.04.2008; 16.04.2009; 15.12.2009.

101. Про зайнятість населення. Закон України від 01.03.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)13. — Із змін. від 17.12.99; 08.06.2000; 21.12.2000; 26.04.2001; 07.02.2002; 03.04.2003; 01.03.2005; 17.11.2005; 19.01.2006; 23.02.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 25.12.2008; 19.03.2009; 17.11.2009.

102. Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економіки. Закон України від 20.03.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)14. — Із змін. від 11.01.2001.

103. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Закон України від 21.03.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 1, 1(3)16. — Із змін. від 13.07.2000; 05.07.2001; 21.11.2002; 22.05.2003; 05.06.2003; 27.11.2003; 15.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 31.05.2005; 06.10.2005; 20.12.2005; 23.02.2006; 03.05.2007; 28.12.2007; 16.04.2009; 15.12.2009.

104. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.91. — Зовнішньоекономічна діяльність. Збірник систематизованого законодавства. Додаток до газети «Бізнес». — 2002, № 43/1-2, с. 8. — Із змін. від 25.12.2002; 15.05.2003; 22.05.2003; 20.11.2003; 04.11.2004; 23.06.2005; 15.11.2005; 22.09.2006; 16.11.2006; 10.04.2008; 04.02.2009.

105. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23.04.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)4. — Із змін. від 16.01.2003; 15.01.2009.

106. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25.06.91. — Бюлетень законодавства і юридичної практики. — 2001. — № 4. — С. 7. — Із змін. від 21.06.2001; 07.02.2002; 24.10.2002; 28.11.2002; 26.12.2002; 15.05.2003; 22.05.2003; 11.07.2003; 27.11.2003; 24.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 02.06.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 19.12.2006; 27.04.2007; 16.05.2007; 28.12.2007; 22.05.2008; 03.06.2008; 17.09.2008; 15.01.2009; 19.03.2009.

107. Про мінімальний споживчий бюджет. Закон України від 03.07.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)18.

108. Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України від 03.07.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)19. — Із змін. від 11.07.2001.

109. Про правонаступництво України. Закон України від 12.09.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(3)27.

110. Про господарські товариства. Закон України від 19.09.91. — Свое дело. Сборник систематизированного законодательства. Приложение к газете «Бизнес». — 2002, № 11/1, с. 33. — Із змін. Від 07.03.2002; 15.05.2003; 20.11.2003; 11.12.2003; 19.02.2004; 03.03.2005; 06.09.2005; 17.11.2005; 27.04.2007; 31.10.2008; 15.12.2009; 11.02.2010.

111. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.91. — Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 8. — С. 181. — Із змін. від 10.01.2002; 17.01.2002; 15.05.2003; 11.07.2003; 21.10.2004; 17.12.2004; 20.01.2005; 17.11.2005; 11.01.2006; 19.12.2006; 11.05.2007; 28.12.2007.

112. Про пенсійне забезпечення. Закон України від 05.11.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)5. — Із змін. від 17.02.2000; 11.07.2001; 29.11.2001; 17.01.2002; 22.05.2003; 05.06.2003; 10.07.2003; 31.05.2005; 28.12.2007; 16.04.2009.

113. Про товарну біржу. Закон України від 10.12.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)10. — Із змін. від 10.01.2002; 07.02.2002; 15.05.2003.

114. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Закон України від 20.12.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)19. — Із змін. Від 17.02.2000; 23.03.2000; 21.12.2000; 29.05.2001; 20.12.2001; 07.03.2002; 06.01.2003; 03.04.2003; 27.11.2003; 19.02.2004; 15.06.2004; 24.06.2004; 03.03.2005; 02.06.2005; 15.12.2005; 09.02.2006; 04.04.2006; 03.11.2006; 19.12.2006; 11.05.2007; 28.12.2007; 17.03.2009; 14.04.2009; 11.06.2009; 16.02.2010.

115. Про колективне сільськогосподарське підприємство. Закон України від 14.02.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)22. — Із змін. від 17.05.2001; 10.01.2002; 20.02.2003; 15.05.2003; 03.03.2005.

116. Основи законодавства України про культуру. Закон України від 14.02.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(3)23. — Із змін. від 07.12.2000; 04.10.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 27.11.2003; 17.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 20.12.2005; 19.12.2006; 28.12.2007.

117. Про споживчу кооперацію. Закон України від 10.04.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(3)2. — Із змін. від 06.04.2000; 26.04.2001; 10.01.2002; 07.02.2002; 15.05.2003; 20.11.2003; 03.03.2005.

118. Про об’єднання громадян. Закон України від 16.06.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(3)10. — Із змін. від 21.12.2000; 11.07.2001; 03.04.2003; 15.05.2003; 04.02.2005; 08.09.2005; 09.02.2006; 15.04.2008; 19.03.2009.

119. Про інформацію. Закон України від 02.10.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)2. — Із змін. від 07.02.2002; 03.04.2003; 18.11.2003; 11.05.2004; 23.06.2005.

120. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. Закон України від 13.10.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)3. — Із змін. від 15.05.2003; 25.03.2005; 19.01.2006.

121. Про порядок застосування Закону України «Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України». Закон України від 21.11.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)12.

122. Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19.11.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)10. — Із змін. від 26.12.2002; 27.11.2003; 17.06.2004; 23.12.2004; 01.03.2005; 25.03.2005; 02.06.2005; 20.12.2005; 19.01.2006; 09.02.2006; 19.12.2006; 08.02.2007; 27.04.2007; 17.05.2007; 28.12.2007; 12.02.2008.

123. Про статус суддів. Закон України від 15.12.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)13. — Із змін. від 06.07.2000; 21.06.2001; 18.03.2004; 17.11.2005; 19.12.2006; 18.06.2007; 09.07.2007; 28.12.2007.

124. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання. Закон України в ред. від 19.12.1992. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(З)9.

125. Про адвокатуру. Закон України від 19.12.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(3)15. — Із змін. від 10.01.2002; 07.02.2002; 11.07.2003; 17.11.2005; 16.11.2006; 01.10.2008.

126. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України від 26.01.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 5 (З)16. — Із змін. від 10.01.2002; 15.05.2003; 27.11.2003; 12.01.2005; 15.12.2005; 15.03.2006; 01.12.2006; 28.12.2007.

127. Про дорожній рух. Закон України від 30.06.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(3)13. — Із змін. від 07.02.2002; 15.05.2003; 10.07.2003; 19.02.2004; 19.01.2006; 24.09.2008.

128. Про колективні договори і угоди. Закон України від 01.07.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(3)1. — Із змін. від 15.04.2008.

129. Про нотаріат. Закон України від 02.09.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(3)2. — Із змін. від 10.01.2002; 15.05.2003; 18.11.2003; 06.09.2005; 15.12.2005; 15.03.2006; 01.10.2008; 03.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009.

130. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Закон України від 22.10.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(3)6. — Із змін. від 05.04.2001; 04.07.2002.; 21.11.2002; 30.04.2003; 19.06.2003; 10.07.2003; 02.10.2003; 15.06.2004; від 10.09.2004; 18.11.2004; 16.12.2004; 13.01.2005; 03.03.2005; 08.09.2005; 05.10.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 23.02.2006; 21.09.2006; 19.12.2006; 13.03.2007; 22.03.2007; 28.12.2007; 15.01.2009; 14.04.2009; 03.06.2009; 15.12.2009.

131. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(з)2. — Із змін. від 10.01.2002; 04.07.2002; 15.05.2003; 22.05.2003.

132. Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України. Закон України від 15.12.93. — ВВРУ. — 1994. — N° 3. — Ст. 10.

133. Про державну службу. Закон України від 16.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)7. — Із змін. від 07.06.2001; 16.01.2003; 15.05.2003; 21.10.2004; 20.01.2005; 31.05.2005; 17.11.2005; 20.12.2005; 12.12.2006; 19.12.2006; 18.06.2007; 09.07.2007; 28.12.2007.

134. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Закон України від 16.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)6. — Із змін. від 21.11.2002; 06.02.2003; 31.05.2005; 17.11.2005; 09.02.2006; 09.12.2006; 28.12.2007.

135. Про пожежну безпеку. Закон України від 17.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)8. — Із змін. від 12.09.2002; 15.05.2003; 18.09.2003; 19.01.2006; 03.11.2006; 29.11.2006; 11.05.2007; 16.05.2007; 28.12.2007; 22.05.2008; 03.06.2008; 25.12.2008; 15.12.2009.

136. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)11. — Із змін. від 07.03.2002; 15.05.2003; 15.12.2005; 14.04.2009.

137. Про державну податкову службу в Україні. Закон України в ред. від 24.12.93. — Налоговое администрирование. Сборник систематизированного законодательства. Приложение к газете «Бизнес». — 2002, № 16/1, с. 14. — Із змін. від 20.02.2003; 15.05.2003; 05.06.2003; 12.01.2005; 25.03.2005; 11.05.2007; 25.12.2008; 14.04.2009; 15.05.2009.

138. Про фізичну культуру і спорт. Закон України від 24.12.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)15. — Із змін. від 21.06.2001; 16.12.2004; 03.02.2005; 19.01.2006; 15.05.2007.

139. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 04.02.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)22. — Із змін. від 26.09.2002; 06.02.2003; 03.04.2003; 18.11.2003; 06.07.2005; 11.05.2007; 16.04.2009.

140. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24.02.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)25. — Із змін. від 15.11.2001; 07.02.2002; 22.05.03; 03.06.2004; 02.11.2004; 15.11.2005; 19.01.2006; 09.02.20064 16.05.2007; 28.12.2007.

141. Про судову експертизу. Закон України від 25.02.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 8, 8(З)26. — Із змін. від 03.04.2003; 09.09.2004; 20.12.2005.

142. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. Закон України від 01.12.94. — Зібрання законодавства України. — Т. 10, 10(З)15. — Із змін. від 21.12.2000; 03.04.2003; 11.07.2003; 01.12.2005; 02.06.2009.

143. Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України. Закон України від 19.01.95. — ВВРУ. — 1995. — № 5. — Ст. 30.

144. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Закон України від 24.01.95. — ВВРУ. — 1995. — № 6. — Ст. 35. — Із змін. від 11.12.98; 08.07.99; 03.04.2003; 03.02.2004; 20.01.2005; 01.12.2005; 07.02.2007; 14.04.2009.

145. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Закон України від 08.02.95. — ВВРУ. — 1995. — № 12. — Ст. 81. — Із змін. від 19.11.96; 03.12.97; 30.06.99; 11.01.2000; 20.04.2000; 15.05.2003; 22.05.2003; 10.07.2003; 03.02.2004; 01.07.2004; 24.06.2004; 01.07.2004; 02.06.2005; 05.10.2006; 17.09.2008; 21.05.2009; 25.06.2009; 17.11.2009.

146. Про статус гірських населених пунктів в Україні. Закон України від 15.02.95. — ВВРУ. — 1995. — № 9. — Ст. 58. — Із змін. від 13.07.2000; 27.03.2002; 29.06.2004; 17.11.2005.

147. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними. Закон України від 15.02.95. — ВВРУ. — 1995. — № 10. — Ст. 62. — Із змін. від 08.07.99; 03.04.2002; 11.07.2003; 22.12.2009.

148. Про пестициди і агрохімікати. Закон України від 02.03.95. — ВВРУ. — 1995. — № 14. — Ст. 91. — Із змін. від 18.03.2004; 15.11.2005; 17.09.2006; 14.11.2006.

149. Про оренду державного та комунального майна. Закон України в ред. від 14.03.95. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(З)3. — Із змін. від 13.09.2001; 07.02.2002; 29.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 29.11.2005; 27.04.2007; 23.09.2008; 15.01.2009; 04.02.2009; 19.02.2009; 25.06.2009; 15.12.2009.

150. Про оплату праці. Закон України від 24.03.95. — ВВРУ. — 1995. — № 17. — Ст. 121. — Із змін. від 23.01.97; 01.06.2000; 19.10.2000; 11.07.2002; 10.07.2003; 21.10.2004; 18.11.2004; 21.02.2006; 28.12.2007; 25.06.2009.

151. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей. Закон України від 06.06.95. — ВВРУ. — 1995. — № 22. — Ст. 173. — Із змін. від 14.07.99.

152. Про донорство крові та її компонентів. Закон України від 23.06.95. — ВВРУ. — 1995. — № 23. — Ст. 183. — Із змін. від 14.01.99; 07.12.2000; 11.07.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 16.11.2004; 17.11.2005; 09.02.2006.

153. Про поводження з радіоактивними відходами. Закон України від 30.06.95. — ВВРУ. — 1995. — № 27. — Ст. 198. — Із. змін. Від 20.04.2000; 15.05.2003; 02.06.2005; 17.09.2008.

154. Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України. Закон України від 05.07.95. — ВВРУ. — 1995. — № 28. — Ст. 204.

155. Про боротьбу з корупцією. Закон України від 05.10.95. — Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 8. — С. 299. — Із змін. від 11.07.2002; 12.09.2002; 15.05.2003; 03.03.2006; 23.02.2006; 01.12.2006.

156. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19.03.96. — ВВРУ. — 1996. — № 19. — Ст. 80. — Із змін. Від 16.07.99; 08.06.2000; 15.05.2003; 23.06.2009.

157. Про освіту. Закон України в ред. від 23.03.96. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(З)7. — Із змін. від 11.07.2001; 13.12.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 27.11.2003; 11.12.2003; 17.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 01.12.2005; 20.12.2005; 22.02.2006; 01.12.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 20.05.2008.

158. Про залізничний транспорт. Закон України від 04.07.96. — ВВРУ. — 1996. — № 40. — Ст. 183. — Із змін. від 10.01.2002; 22.05.2003; 20.11.2003; 11.12.2003; 23.06.2006; 19.01.2006; 15.01.2009.

159. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про оплату праці». Закон України від 10.09.96. — ВВРУ. — 1996. — № 45. — Ст. 229.

160. Про звернення громадян. Закон України від 02.10.96. — ВВРУ. — 1996. — № 47. — Ст. 256. — Із. змін. від 13.05.99; 20.11.2003; 20.01.2005; 14.04.2009.

161. Про Конституційний Суд України. Закон України від 16.10.96. — ВВРУ. — 1996. — № 49. — Ст. 272. — Із змін. від 03.08.2006; 04.08.2006; 19.03.2009.

162. Про відпустки. Закон України від 15.11.96. — ВВРУ. — 1997. — № 2. — Ст. 4. — Із змін. від 02.11.2000; 06.02.2003; 10.07.2003; 22.10.2004; 12.01.2005; 02.06.2005; 23.09.2008; 16.04.2009; 19.05.2009; 10.03.2010.

163. Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України «Про тимчасове припинення індексації грошових доходів населення». Закон України від 21.11.96. — ВВРУ. — 1997. — № 4. — Ст. 23.

164. Про систему оподаткування. Закон України в ред. від 18.02.97. — Налоговое администрирование. Сборник систематизированного законодательства. Приложение к газете «Бизнес» — 2002, № 16/1, с. 8. — Із змін. від 24.12.2002; 16.01.2003; 22.05.2003; 05.06.2003; 10.07.2003; 18.11.2003; 18.11.2004; 25.03.2005; 05.04.2005; 06.10. 2005; 22.02.2006; 17.11.2009.

165. Про приватизацію державного майна. Закон України в ред. Від 19.02.97. — Бюлетень законодавства і юридичної практики. — 2002. — № 5. — С. 351. — Із змін. Від 26.12.2002; 06.03.2003; 03.04.2003; 15.05.2003; 10.07.2003; 27.11.2003; 20.11.2003; 03.02.2004; 24.06.2004; 23.12.2004; 03.03.2005; 25.03.2005; 02.06.2005; 06.09.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 19.01.2006; 15.12.206; 11.01.2007; 27.04.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 26.12.2008; 19.03.2009; 14.04.2009; 20.05.2009.

166. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.97. — Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10. — С. 17. — Із змін. Від 06.03.2003; 03.04.2003; 22.05.2003; 19.06.2003; 11.09.2003; 11.12.2003; 03.02.2004; 04.03.2004; 06.10.2004; 21.04.2005; 06.09.2005; 06.10.2005; 01.12.2005; 22.12.2005; 19.12.2006; 07.02.2007; 22.02.2007; 15.03.2007; 22.03.2007; 27.04.2007; 16.05.2007; 28.12.2007; 16.09.2008; 18.09.2008; 25.12.2008; 19.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009; 21.01.2010; 11.02.2010.

167. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України в ред. від 22.05.97. — Оподаткування прибутку підприємств. Збірник систематизованого законодавства. Додаток до газети «Бізнес». — 2002, Вип. 1, с. 9. — Із змін. від 24.12.2002; 26.12.2002;

169. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 26.06.97. — ОВУ. — 1997. — № 30. — С. 8. — Із змін. від 03.12.97; 15.01.98; 24.07.98; 22.10.98; 20.12.2001; 17.11.99; 17.02.2000; 24.05.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 22.05.2003; 19.06.2003; 02.10.2003; 27.11.2003; 24.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 31.05.2005; 07.07.2005; 20.12.2006; 23.02.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008.

170. Про сільськогосподарську кооперацію. Закон України від 17.07.97. — ВВРУ. — 1997. — N° 39. — Ст. 261. — Із змін. від 02.11.2000; 10.01.2002; 07.02.2002; 15.05.2003; 11.12.2003; 29.06.2004.

171. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Закон України від 23.09.97. — ОВУ. — 1997. — число 45. — С. 4. — Із змін. від 13.09.2001; 07.02.2002; 24.10.2002; 03.04.2003; 25.03.2005; 17.11.2005; 03.05.2007.

172. Про професійних творчих працівників та творчі спілки. Закон України від 07.10.97. — ОВУ. — 1997. — число 45. — С. 15. — Із змін. від 02.03.2000; 21.06.2001; 03.02.2004.

173. Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України. Закон України від 10.12.97. — ОВУ. — 1998. — N 4. — Ст. 132.

174. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання. Закон України від 14.01.98. — ОВУ. — 1998. — N 6. — Ст. 211. — Із змін. Від 26.04.2001; 14.04.2009.

175. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України від 14.01.98. — ОВУ. — 1998. — N 6. — Ст. 219. — Із змін. від 16.06.2005; 23.02.2006; 28.12.2007; 25.12.2008.

176. Про професійно-технічну освіту. Закон України від 10.02.98. — ОВУ. — 1998. — N 9. — Ст. 319. — Із змін. від 13.05.99; 22.05.2003; 27.11.2003; 01.12.2005; 19.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008.

177. Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення. Закон України в ред. від 03.03.98. — ОВУ. — 1998. — N 12. — Ст. 432. — Із змін. від 15.11.2001; 14.04.2009.

178. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Закон України від 03.03.98. — ОВУ. — 1998. — N 12. — Ст. 435. — Із змін. від 10.07.2003.

179. Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист. Закон України від 24.03.98. — ОВУ. — 1998. — N° 15. — Ст. 564. — Із змін. від 21.12.2000; 05.04.2001; 03.04.2003; 15.06.2004; 24.06.2004; 16.12.2004; 23.02.2006; 28.12.2007; 19.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009.

180. Про державну виконавчу службу. Закон України від 24.03.98. — ОВУ. — 1998. — № 15. — Ст. 566. — Із змін. від 31.12.98; 17.02.2000; 10.01.2002; 10.07.2003; 11.05.2004; 23.06.2005; 22.12.2006.

181. Про внесення змін, що стосуються відпусток, до Кодексу законів про працю України. Закон України від 18.09.98. — ОВУ. — 1998. — № 40. — Ст. 1473.

182. Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України в ред. від 01.12.98. — ОВУ. — 1998. — № 50. — Ст. 1830. — Із змін. від 06.04.2000; 20.12.2001; 07.02.2002; 26.12.2002; 20.02.2003; 22.05.2003; 10.07.2003; 20.11.2003; 27.11.2003; 11.12.2003; 03.02.2004; 19.10.2004; 16.12.2004; 17.11.2005; 09.02.2006; 22.09.2006; 28.12.2007.

183. Про альтернативну (невійськову) службу. Закон України в ред. від 18.02.99. — ОВУ. — 1999. — № 10. — Ст. 373. — Із змін. від 06.04.2000; 18.05.2004; 17.11.2005; 11.05.2007; 28.12.2007.

184. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 09.04.99. — ОВУ. — 1999. — № 18. — Ст. 774. — Із змін. від 17.05.2001; 29.05.2001; 04.12.2001; 06.03.2003; 10.07.2003; 02.10.2003; 11.12.2003; 03.02.2004; 04.03.2004; 01.12.2005; 19.12.2006; 21.12.2006; 22.02.2007; 28.12.2007; 15.01.2009; 17.11.2009; 21.01.2010.

185. Про виконавче провадження. Закон України від 21.04.99. — ОВУ. — 1999. — № 19. — Ст. 813. — Із змін. Від 30.06.99; 18.01.2001; 11.07.2001; 13.12.2001; 07.02.2002; 28.11.2002; 20.02.2003; 10.07.2003; 18.11.2003; 27.11.2003; 03.02.2004; 11.05.2004; 24.06.2004; 21.10.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 02.06.2005; 23.06.2005; 06.09.2005; 08.09.2005; 22.09.2005; 17.11.2005; 15.12.2005; 15.03.2006; 22.12.2006; 20.02.2007; 18.09.2008; 05.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009; 05.11.2009; 21.01.2010.

186. Про загальну середню освіту. Закон України від 13.05.99. — ОВУ. — 1999. — № 23. — Ст. 1033. — Із змін. від 06.04.2000; 20.12.2001; 26.12.2002; 27.11.2003; 23.12.2004; 25.03.2005; 20.12.2005; 19.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008.

187. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.99. — ОВУ. — 1999. — № 24. — Ст. 1087. — Із змін. Від 17.02.2000; 20.04.2000; 13.07.2000; 07.12.2000; 20.09.2001; 10.01.2002; 03.02.2004; 01.12.2005; 31.10.2008; 25.12.2008; 26.12.2008; 17.03.2009; 23.06.2009; 21.08.2009.

188. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України від 30.06.99. — Бюлетень законодавства і юридичної практики. — 2002. — № 4. — С. 5. — Із змін. Від 06.03.2003; 03.04.2003; 15.05.2003; 10.07.2003; 20.11.2003; 17.02.2004; 12.05.2004; 18.01.2005; 03.03.2005; 31.05.2005; 23.06.2005; 06.09.2005; 17.11.2005; 15.12.2005; 22.12.2005; 12.12.2006; 19.12.2006; 11.01.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 17.12.2008; 04.06.2009; 23.12.2009.

189. Про концесії. Закон України від 16.07.99. — ОВУ. — 1999. — № 33. — Ст. 1707. — Із змін. від 10.01.2002; 24.10.2002; 15.05.2003; 03.02.2004; 31.05.2005; 08.09.2005; 15.01.2009; 19.02.2009; 04.06.2009.

190. Про угоди про розподіл продукції. Закон України від 14.09.99. — ОВУ. — 1999. — № 40. — Ст. 1980. — Із змін. від 06.12.2001; 16.01.2003; 19.01.2006; 25.12.2008.

191. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15.09.99. — ОВУ. — 1999. — № 38. — Ст. 1889. — Із змін. від 17.02.2000; 07.12.2000; 13.12.2001; 20.12.2001; 26.12.2002; 05.06.2003; 27.11.2003; 03.03.2005; 15.12.2005; 19.12.2006; 02.09.2008; 14.04.2009.

192. Про внесення зміни до Закону України «Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченої та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік». Закон України від 15.09.99. - ОВУ. - 1999. - № 40. - Ст. 1982.

193. Про державну таємницю. Закон України в ред. від 21.09.99. — ОВУ. — 1999. - № 49. - Ст. 4281. - Із змін. від 19.06.2003; 19.02.2004; 21.05.2008.

194. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Закон України від 23.09.99. - ОВУ. - 1999. - № 42. - Ст. 2080. - Із змін. від 21.12.2000; 22.02.2001; 10.01.2002; 17.01.2002; 03.04.2003; 25.03.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 22.02.2006; 01.12.2006; 19.12.2006; 23.02.2007; 27.04.2007; 03.05.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 15.12.2009; 11.02.2010.

195. Гірничий Закон України від 06.10.99. - ОВУ. - 1999. - № 43. - Ст. 2125. - Із змін. від 22.02.2000; 08.06.2000; 07.12.2000; 05.04.2001; 29.05.2001; 04.10.2001; 20.12.2001; 26.12.2002 10.07.2003; 23.12.2004; 19.01.2006; 02.09.2008; 25.06.2009.

196. Про аварійно-рятувальні служби. Закон України від 14.12.99. - ОВУ. - 2000. - № 1. - Ст. 1. - Із змін. від 21.12.2000; 19.01.2006; 24.09.2008.

197. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України. Закон України від 24.12.99. - ОВУ. - 2000. - № 2. - Ст. 28.

198. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Закон України від 02.03.2000. - ОВУ. - 2000. - № 13. - Ст. 505. - Із змін. від 11.01.2001; 17.01.2002; 03.04.2003; 09.04.2004; 25.03.2005; 16.06.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 22.02.2006; 23.02.2006; 01.12.2006; 19.12.2006; 27.04.2007; 11.05.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 25.12.2008; 15.01.2009.

199. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16.03.2000. - ОВУ. - 2000. - № 15. - Ст. 588. - Із змін. від 03.04.2003; 15.05.2003.

200. Про державні нагороди України. Закон України від 16.03.2000. - ОВУ. - 2000. - № 15. - Ст. 587. - Із змін. від 17.05.2001; 15.11.2001; 20.02.2003; 03.04.2003; 11.05.2004; 15.06.2004; 08.09.2005; 15.12.2005; 09.02.2006; 23.02.2006; 21.09.2006; 10.04.2008; 02.09.2008; 19.03.2009; 21.05.2009.

201. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України в ред. від 23.03.2000. - ОВУ. - 2000. - № 16. - Ст. 662. - Із змін. Від 07.03.2002; 28.11.2002; 26.12.2002; 16.01.2003; 20.02.2003; 27.11.2003; 23.03.2004; 18.11.2004; 18.01.2005; 01.03.2005; 29.11.2005; 23.02.2006; 19.10.2006; 15.01.2009; 16.04.2009.

202. Про захист населення від інфекційних хвороб. Закон України від 06.04.2000. - ОВУ. - 2000. - № 17. - Ст. 690. - Із змін. Від 05.06.2003; 09.02.2006; 13.03.2007; 14.04.2009.

203. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Закон України від 01.06.2000. - ОВУ. - 2000. - № 25. - Ст. 1037. - Із змін. від 11.07.2002; 26.12.2002; 27.11.2003; 17.06.2004; 16.12.2004; 23.12.2004; 20.01.2005; 03.02.2005; 16.06.2005; 02.11.2005; 17.11.2005; 04.04.2006; 17.04.2007; 28.12.2007; 15.01.2009; 19.05.2009.

204. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України в ред. від 01.06.2000. - ОВУ. - 2000. - № 26. - Ст. 1080. - Із змін. від 21.12.2000; 10.01.2002; 04.07.2002; 15.05.2003; 22.05.2003.

205. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Закон України в ред. від 01.06.2000. - ОВУ. - № 27. - Ст. 1110. - Із змін. від 13.07.2000; 21.12.2000; 04.10.2001; 26.12.2002; 22.05.2003; 27.11.2003; 06.10.2004; 23.12.2004; 25.03.2005.

206. Про імміграцію. Закон України від 07.06.2001. - ОВУ. - 2001. - № 27. - Ст. 1198. - Із змін. від 23.06.2005; 19.03.2009.

207. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Закон України від 22.06.2000. — ОВУ. — 2000. — № 30. — Ст. 1248. — Із змін. від 26.12.2002; 03.04.2003.

208. Про позашкільну освіту. Закон України від 22.06.2000. — ОВУ. — 2000. — № 29. — Ст. 1190. — Із змін. від 20.12.2001; 26.12.2002; 22.05.2003; 27.11.2003; 02.06.2005; 05.04.2007.

209. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. Закон України від 05.10.2000. — ОВУ. — 2000. — № 44. — Ст. 1876. — Із змін. від 28.12.2007.

210. Про акціонерні товариства. Закон України від 17.09.2008. - ОВУ. - 2008. — № 81. — Ст. 2727. — Із змін. від 27.04.2010.

211. Про Всеукраїнський перепис населення. Закон України від 19.10.2000. — ОВУ. — 2000. — № 46. — Ст. 1976.

212. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати. Закон України від 19.10.2000. — ОВУ. — 2000. — № 45. — Ст. 1914. — Із змін. від 16.01.2003.

213. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000. — ОВУ. — 2001. — № 1-2. — Ст. 1. — Із змін. Від 20.09.2001; 28.11.2002; 06.02.2003; 22.05.2003; 05.06.2003; 20.11.2003; 22.06.2003; 02.06.2005; 29.11.2005; 01.12.2005; 15.12.2005; 22.12.2005; 15.03.2006; 14.09.2006; 16.11.2006; 22.12.2006; 27.04.2007; 31.10.2008; 12.12.2008; 23.06.2009; 24.07.2009.

214. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. Закон України від 21.12.2000. — ОВУ. — 2001. — № 7. — Ст. 259. — Із змін. Від 10.01.2002; 26.12.2002; 20.02.2003; 15.05.2003; 11.07.2003; 18.11.2003; 27.11.2003; 24.06.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 02.06.2005; 23.06.2005; 06.09.2005; 17.11.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 15.03.2006; 30.11.2006; 05.04.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 19.05.2009; 24.07.2009.

215. Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11.01.2001. — ОВУ. — 2001. — № 7. — Ст. 260. — Із змін. від 26.12.2002; 15.05.2003; 27.11.2003; 23.12.2004; 25.03.2005; 31.05.2005; 23.02.2006; 16.04.2009.

216. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Закон України від 11.01.2001. — ОВУ. — 2001. — № 8. — Ст. 309. — Із змін. від 17.01.2002; 07.03.2002: 06.02.2003; 27.11.2003; 09.04.2004; 23.12.2004; 25.03.2005; 20.12.2005; 09.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008; 25.12.2008.

217. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Закон України від 18.01.2001. — ОВУ. — 2001. — № 8. — Ст. 310. — Із змін. Від 10.01.2002; 17.01.2002; 10.07.2003; 09.04.2004; 04.11.2004; 16.12.2004; 25.03.2005; 02.06.2005; 16.06.2005; 20.12.2005; 21.02.2006; 22.02.2006; 15.03.2006; 02.11.2006; 01.12.2006; 19.04.2007; 27.04.2007; 03.05.2007; 28.12.2007; 03.06.2008.

218. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Закон України від 22.02.2001. — ОВУ. — 2001. — № 12. — Ст. 481. — Із змін. від 17.01.2002; 03.04.2003; 20.12.2005; 09.12.2006; 28.12.2007; 03.06.2008; 25.12.2008.

219. Про державну допомогу сім’ям з дітьми. Закон України в ред. Від 22.03.2001. — ОВУ. — 2001. — № 15. — Ст. 641. — Із змін. Від 04.07.2002; 26.09.2002; 24.10.2002; 03.04.2003; 19.06.2003; 04.11.2004; 25.03.2005; 02.06.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 21.02.2006; 19.12.2006; 27.04.2007; 28.12.2007; 15.04.2008; 23.09.2008; 19.03.2009; 14.04.2009; 21.05.2009.

220. Про Державний бюджет України на 2010 рік. Закон України від 27.04.2010. - ОВУ. - 2010. - № 32. - Ст. 1155.

221. Про статус народного депутата України. Закон України в ред. від 22.03.2001. — ОВУ. — 2001. — N° 31. — Ст. 1382. — Із змін. Від 04.07.2002; 12.09.2002; 19.02.2004; 22.10.2004; 18.11.2004; 08.07.2005; 01.12.2005; 20.12.2005; 15.01.2009; 14.04.2009; 16.04.2009.

222. Про охорону дитинства. Закон України від 26.04.2001. — ОВУ. — 2001. — N 22. — Ст. 981. — Із змін. Від 07.03.2002; 26.09.2002; 26.12.2002; 27.11.2003; 03.02.2004; 11.01.2005; 18.01.2005; 03.02.2005; 25.03.2005; 10.04.2008; 19.05.2009; 21.05.2009.

223. Про біженців. Закон України від 21.06.2001. — ОВУ. — 2001. — N 29. — Ст. 1292. — Із змін. від 03.04.2003; 31.05.2005.

224. Про дошкільну освіту. Закон України від 11.07.2001. — ОВУ. — 2001. — N 31. — Ст. 1388. — Із змін. від 20.12.2001; 26.12.2002; 27.11.2003; 14.09.2006.

225. Про дипломатичну службу. Закон України від 20.09.2001. — ОВУ. — 2001. — N 42. — Ст. 1881. — Із змін. від 28.11.2002; 21.10.2004; 20.12.2005; 16.03.2006.

226. Про поштовий зв’язок. Закон України від 04.10.2001. — ОВУ. — 2001. — N 43. — Ст. 1918. — Із змін. від 18.05.2004; 01.07.2004.

227. Про страхування. Закон України в ред. від 04.10.2001. — ОВУ. — 2001. — N 44. — Ст. 1951. — Із змін. від 15.11.2001; 13.12.2001; 10.01.2002; 05.06.2003; 19.06.2003; 03.02.2004; 18.03.2004; 01.07.2004; 23.12.2004; 15.12.2005; 05.10.2006; 27.04.2007; 28.12.2007; 17.12.2008; 21.05.2009; 04.06.2009; 24.07.2009.

228. Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік. Закон України від 15.11.2001. — ОВУ. — 2001. — N 49. — Ст. 2169. — Із змін. від 28.11.2002.

229. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Закон України від 29.11.2001. — ОВУ. — 2001. — N 51. — Ст. 2265. — Із змін. від 03.11.2005.

230. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік. Закон України від 13.12.2001. — ОВУ. — 2002. — N 2. — Ст. 48.

231. Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування. Закон України від 17.01.2002. — ОВУ. — 2002. — N 6. — Ст. 228.

232. Про вищу освіту. Закон України від 17.01.2002. — ОВУ. — 2002. — N 8. — Ст. 327. — Із змін. від 26.12.2002; 19.06.2003; 11.09.2003; 27.11.2003; 04.11.2005; 19.12.2006; 20.12.2006; 28.12.2007; 19.02.2009; 19.01.2010.

233. Про судоустрій України. Закон від 07.02.2002. — ОВУ. — 2002. — N 10. — Ст. 441. — Із змін. від 18.03.2004; 06.07.2005; 22.12.2005; 16.03.2006; 19.12.2006; 22.02.2007; 19.04.2007; 28.12.2007.

234. Про статус депутатів місцевих рад. Закон України від 11.07.2002. — ОВУ. — 2002. — N 31. — Ст. 1453. — Із змін. від 20.11.2003; 19.02.2004; 08.09.2005; 22.12.2005; 04.04.2006; 11.01.2007; 12.01.2007; 25.12.2008.

235. Про прожитковий мінімум на 2003 рік. Закон України від 28.11.2002. — ОВУ. — 2002. — N 50. — Ст. 2247.

236. Про охорону праці. Закон України в ред. від 21.11.2002. — ОВУ. — 2002. — N 50. — Ст. 2234. — Із змін. від 25.11.2003; 27.11.2003; 23.12.2004; 25.03.2005; 17.11.2005; 16.05.2007; 02.09.2008; 04.06.2009.

237. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік. Закон України від 26.12.2002. — ОВУ. — 2003. — N 2. — Ст. 42. — Із змін. від 22.05.2003.

238. Про Державний бюджет України на 2003 рік. Закон України від 26.12.2002. — ОВУ. - 2003. - № 2. - Ст. 43. - Із змін. від 03.04.2003; 22.05.2003; 09.07.2003; 11.09.2003; 02.10.2003; 23.10.2003; 18.11.2003; 25.11.2003; 11.12.2003.

239. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток. Закон України від 06.02.2003. — ОВУ. — 2003. — № 9. — Ст. 338.

240. Про індексацію грошових доходів населення. Закон України в ред. від 06.02.2003. - ОВУ. - 2003. - № 9. - Ст. 339. - Із змін. від 25.03.2005; 28.12.2007.

241. Про особисте селянське господарство. Закон України від 15.05.2003. - ОВУ. - 2003. - № 23. - Ст. 1014. - Із змін. від 17.11.2005; 25.12.2008.

242. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України від 15.05.2003. - ОВУ. - 2003. - № 25. - Ст. 1172. - Із змін. від 03.03.2005; 23.06.2005; 22.09.2005; 09.02.2006; 22.02.2006; 16.03.2006; 18.12.2008; 04.02.2009; 16.04.2009; 25.06.2009; 17.11.2009; 11.02.2010.

243. Про податок з доходів фізичних осіб. Закон України від 22.05.2003. -

ОВУ. - 2003. - № 28. - Ст. 1361. - Із змін. Від 27.11.2003; 04.03.2004; 17.06.2004; 15.06.2004; 01.07.2004; 21.12.2004; 23.12.2004; 03.02.2005; 25.03.2005; 21.04.2005; 03.06.2005; 07.07.2005; 15.12.2005; 20.12.2005; 09.02.2006; 28.12.2007; 03.06.2008; 02.09.2008; 25.12.2008; 15.01.2009; 05.03.2009; 14.04.2009; 19.05.2009; 21.05.2009; 05.06.2009; 11.06.2009; 23.06.2009; 25.06.2009; 24.07.2009.

244. Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Закон України від 15.06.2003. - ОВУ. - 2003. - № 26. - Ст. 1256.

245. Про фермерське господарство. Закон України від 19.06.2003. - ОВУ. - 2003. - № 29. - Ст. 1438. - Із змін. Від 08.09.2005; 03.03.2009; 16.04.2009; 21.10.2009.

246. Про недержавне пенсійне забезпечення. Закон України від 09.07.2003. - ОВУ. - 2003. - № 33. - Ст. 1769. - Із змін. від 15.12.2005; 16.04.2009.

247. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 09.07.2003. - ОВУ. - 2003. - № 33. - Ст. 1770. - Із змін. Від 24.06.2004; 04.11.2004; 23.12.2004; 13.01.2005; 25.03.2005; 31.05.2005; 16.06.2005; 03.11.2005; 17.11.2005; 20.12.2005; 10.01.2006; 22.02.2006; 04.04.2006; 26.07.2006; 03.08.2006; 16.11.2006; 12.12.2006; 19.12.2006; 22.03.2007; 03.04.2007; 27.04.2007; 28.12.2007; 03.06.2008; 02.09.2008; 31.10.2008; 24.12.2008; 25.12.2008; 05.03.2009; 16.04.2009; 23.06.2009; 25.06.2009.

248. Про кооперацію. Закон України від 10.07.2003. - ОВУ. - 2003. - № 33. - Ст. 1774. - Із змін. від 04.06.2009.

249. Про вибори Президента України. Закон України в ред. від 18.03.2004. - ОВУ. - 2004. - № 14. - Ст. 959. - Із змін. від 14.04.2009; 21.08.2009; 03.02.2010.

250. Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України. Закон України в ред. від 18.03.2004. - ОВУ. - 2004. - № 15. - Ст. 1026.

251. Про міжнародні договори України. Закон України від 29.06.2004. - ОВУ. - 2004. - № 35. - Ст. 2317.

252. Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004. - ОВУ. - 2004. - № 27. - Ст. 1763. - Із змін. від 06.07.2005; 19.12.2006; 12.01.2007; 22.02.2007; 29.05.2007; 28.12.2007.

253. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю. Закон України від 04.11.2004. - ОВУ. - 2004. - № 47. - Ст. 3097.

254. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 06.04.2004. — ОВУ. — 2004. — № 14. — Ст. 965. — Із змін. від 06.07.2005; 21.12.2005; 19.01.2006; 09.02.2006; 14.03.2006; 12.01.2007; 17.03.2009; 14.04.2009.

255. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Закон України від 03.03.2005. — ОВУ. — 2005. — № 14. — Ст. 700. — Із змін. від 12.01.2006; 25.06.2009; 17.11.2009.

256. Про міжнародне приватне право. Закон України від 23.06.2005. — ОВУ. — 2005. — № 29. — Ст. 48. — Із змін. від 18.03.2004; 21.01.2010.

257. Про вибори народних депутатів України. Закон України в ред. від 07.07.2005. — ОВУ. — 2005. — № 33. — Ст. 1983. — Із змін. від 17.11.2005; 19.01.2006; 09.02.2006; 14.03.2006; 01.06.2007; 28.12.2007; 14.04.2009.

258. Про Дисциплінарний статут митної служби України. Закон України від 06.09.2005. — ОВУ. — 2005. — № 39. — Ст. 2428.

259. Про Державний бюджет України на 2006 рік. Закон України від 20.12.2005. — ОВУ. — 2005. — № 52. — Ст. 3251. — Із змін. від 19.01.2006; 23.02.2006; 14.03.2006.

260. Про комітети Верховної Ради України. Закон України в ред. від 22.12.2005. — ОВУ. — 2006. — № 3. — Ст. 82. — Із змін. від 23.10.2009.

261. Про телебачення і радіомовлення. Закон України в ред. від 12.01.2006. — ОВУ. — 2006. — № 7. — Ст. 339. — Із змін. від 18.03.2008; 25.06.2009.

262. Про карантин рослин. Закон України в ред. від 19.01.2006. — ОВУ. — 2006. — № 7. — Ст. 340.

263. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України від 16.03.2006. — ОВУ. — 2006. — № 15. — Ст. 1071.

264. Про військовий обов'язок і військову службу. Закон України в ред. від 04.04.2006. — ОВУ. — 2006. — № 17. — Ст. 1261. — Із змін. від 28.12.2007; 11.04.2008; 03.06.2008; 05.03.2009; 14.04.2009; 16.04.2009; 21.01.2010.

265. Про аудиторську діяльність. Закон України в ред. від 14.09.2006. — ОВУ. — 2006. — № 41. — Ст. 2718.

266. Про управління об'єктами державної власності. Закон України від 21.09.2006. — ОВУ. — 2006. — № 41. — Ст. 2726.

267. Про ветеринарну медицину. Закон України в ред. від 16.11.2006. — ОВУ. — 2006. — № 51. — Ст. 3382. — Із змін. від 18.09.2008.

268. Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 21.12.2006. — ОВУ. — 2007. — № 6. — Ст. 207. — Із змін. від 16.03.2009; 22.12.2009.

269. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 16.05.2008. — ОВУ. — 2008. — № 36. — Ст. 1196. — Із змін. від 06.05.2008; 03.06.2008; 31.07.2008; 02.09.2008; 03.09.2008; 19.09.2008; 24.09.2008; 31.10.2008; 12.12.2008.

270. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Закон України від 23.09.2008. — ОВУ. — 2008. — № 78. — Ст. 2598.

271. Про Державний бюджет України на 2009 рік. Закон України від 26.12.2008. — ОВУ. — 2008. — № 100. — Ст. 3299. — Із змін. від 03.02.2009; 05.03.2009; 17.03.2009; 21.05.2009; 10.06.2009; 23.06.2009; 21.08.2009; 23.10.2009; 06.11.2009; 15.12.2009; 16.12.2009.

272. Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення. Закон України від 25.12.2008. — ОВУ. — 2009. — № 1. — Ст. 9.

273. Про засади запобігання та протидії корупції. Закон України від 11.06.2009. — ОВУ. — 2009. — № 53. — Ст. 1822. — Із змін. від 23.12.2009; 10.03.2010.

274. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати. Закон України від 25.06.2009. — ОВУ. — 2009. — № 53. — Ст. 1831.

275. Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Закон України від 20.10.2009. — ОВУ. — 2009. — № 85. — Ст. 2856.

276. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Закон України від 06.11.2009. — ОВУ. — 2009. — № 89. - Ст. 3001.

ДЕКРЕТЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

277. Про довірчі товариства. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ДКМ)4. — Із змін. від 19.01.2006.

278. Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави. Декрет Кабінету Міністрів України від 23.04.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ДКМ)11.

акты конституционного СУДА УКРАИНЫ

279. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство»). Рішення Конституційного Суду України від 09.07.98 № 12-рп/98. — ОВУ. — 1998. — № 32. — Ст. 1209.

280. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (справа про свободу утворення профспілок). Рішення Конституційного Суду України від 18.10.2000 № 11-рп/2000. — ОВУ. — 2000. — № 43. — Ст. 1857.

281. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального страхування). Рішення Конституційного Суду України від 27.01.2004 № 1-рп/2004. — ОВУ. — 2004. — № 5. — Ст. 250.

282. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 16 Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» (справа про Дисциплінарний статут прокуратури). Рішення Конституційного Суду України від 22.06.2004 № 13-рп/2004. — ОВУ. — 2004. — № 26. — Ст. 1710.

283. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 14 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Рішення Конституційного Суду України від 15.09.2009 № 21-рп/2009. — ОВУ. — 2009. — № 73. — Ст. 2514.

284. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про вибори Президента України», «Про Державний реєстр виборців», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» та Кодексу адміністративного судочинства України (справа про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України). Рішення Конституційного суду України від 19.10.2009 № 26-рп/2009. — ОВУ. — 2009. — № 82. — Ст. 2793.

285. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу другого пункту 12 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 664 (справа про погодження структури центрального апарату Міністерства оборони України). Рішення Конституційного Суду України від 24.12.2009 № 36-рп/2009. — ОВУ. — 2010. — № 1. — Ст. 44.

286. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України. Рішення Конституційного Суду України від 12.01.2010 № 1-рп/2010. — ОВУ. — 2010. — № 3. — Ст. 113.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

287. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР. Постанова Верховної Ради України від 12.09.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 2, 2(ПВР)37.

288. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України. Постанова Верховної Ради України від 06.11.91. — Зібрання законодавства України. — Т. 3, 3(ПВР)17.

289. Тимчасове положення про Фонд державного майна України. Затв. Постановою Верховної Ради України від 07.07.92. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(ПВР)41.

290. Про порядок введення в дію Закону України «Про колективні договори і угоди». Постанова Верховної Ради України від 01.07.93. — Зібрання законодавства України. — Т. 7, 7(ВПР)1.

291. Про введення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення». Постанова Верховної Ради України від 15.11.94. — ВВРУ. — 1994. — № 49. — Ст. 432.

292. Про порядок введення в дію статей 10, 33, 34 Закону України «Про оплату праці» та встановлення мінімального розміру пенсії за віком. Постанова Верховної Ради України від 20.06.96. — ВВРУ. — 1996. — № 9. — Ст. 45.

293. Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки». Постанова Верховної Ради України від 15.11.96. — ВВРУ. — 1997. — № 2. — Ст. 5. — Із змін. від 02.11.2000.

294. Про інформацію Кабінету Міністрів України «Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів». Постанова Верховної Ради України від 16.07.97. — ВВРУ. — 1997. — № 38. — Ст. 257.

295. Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про режим іноземного інвестування». Постанова Верховної Ради України від 06.07.99. — ВВРУ. — 1999. — № 36. — Ст. 327.

296. Про стан виконання Закону України «Про оплату праці» на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності. Постанова Верховної Ради України від 15.03.2001. — УК. — 03.04.01.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

297. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України. Указ Президента України від 16.03.95 № 227/95. — УК. — 18.03.95. — Із змін. від 31.03.95; 16.08.95; 09.12.95; 05.04.96; 03.09.97; 27.01.99.

298. Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня. Указ Президента України від 26.04.95 № 334/95. — УК. — 29.04.95. — Із змін. від 30.06.95; 27.01.99.

299. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Указ Президента України від 23.01.96 № 77/96. — УК. — 25.01.96. — Із змін. від 16.05.96.

300. Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України. Затв. Указом Президента України від 12.03.96 № 179/96. — УК. — 28.03.96.

301. Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Указ Президента України від 12.05.96 № 333/96. — УК. — 14.05.96.

302. Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки. Затв. Указом Президента України від 13.02.97 № 134/97. — ОВУ. — 1997. — число 9. — С. 22. — Із змін. від 09.09.2000; 29.10.2003; 17.03.2008.

303. Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Указ Президента України від 28.02.97 № 187/97. — ОВУ. — 1997. — число 10. — С. 12. — Із змін. від 29.03.2001; 12.01.2004.

304. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності. Указ Президента України від 10.06.97 № 503/97. — ОВУ. — 1997. — число 24. — С. 11. — Із змін. від 04.12.97; 10.11.98; 08.04.2004; 28.05.2004; 19.05.2005; 12.02.2007; 12.03.2007.

305. Про утворення Міністерства праці та соціальної політики України. Указ Президента України від 25.07.97 № 705/97. — ОВУ. — 1997. — число 31. — С. 25.

306. Про Державну митну службу України. Указ Президента України в ред. від 23.03.98 № 216/98. — ОВУ. — 1998. — № 12. — Ст. 445. — Із змін. від 01.10.1998; 24.08.2000; 29.10.2003; 30.03.2006.

307. Положення про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами. Затв. Указом Президента України від 02.09.98 № 969/98. — ОВУ. — 1998. — № 35. — Ст. 1297.

308. Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 листопада 1996 року № 1145. Указ Президента України від 01.10.98 № 1090/98. — ОВУ. — 1998. — № 39. — Ст. 1434.

309. Про утворення Національної служби посередництва і примирення. Указ Президента України від 17.11.98 № 1258/98. — ОВУ. — 1998. — № 46. — Ст. 1684. — Із змін. від 30.12.2000; 30.03.2006; 11.04.2007.

310. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади. Указ Президента України від 15.12.99 № 1573/99. — ОВУ. — 1999. — № 50. — Ст. 2435. — Із змін. Від 03.04.2000; 25.05.2000; 27.06.2000; 14.07.2000; 27.08.2000; 23.10.2000; 05.12.2000; 05.04.2001; 08.11.2001; 29.08.2002; 15.09.2003; 28.09.2004; 13.03.2006; 05.06.2001; 22.11.2001; 18.09.2002; 19.01.2004; 26.02.2005; 30.01.2007; 11.07.2001; 14.12.2001; 01.10.2002; 06.02.2004; 10.06.2005; 28.04.2007. 07.08.2001; 27.12.2001; 11.12.2002; 06.07.2004; 10.10.2005; 21.08.2001; 03.01.2002; 31.01.2003; 15.07.2004; 19.12.2005; 13.09.2001; 05.03.2002; 15.07.2003; 16.07.2004; 30.12.2005; 29.09.2001; 16.03.2002; 31.07.2003; 21.08.2004; 31.12.2005;

311. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року. Затв. Указом Президента України від 24.05.2000 № 717/2000. — ОВУ. — 2000. — № 21. — Ст. 858.

312. Положення про Міністерство аграрної політики України. Затв. Указом Президента України від 07.06.2000 № 772/2000. — ОВУ. — 2000. — № 23. — Ст. 933. — Із змін. від 30.10.2001; 27.03.2002; 05.03.2004.

313. Положення про Міністерство освіти і науки України. Затв. Указом Президента України від 07.06.2000 № 773/2000. — ОВУ. — 2000. — № 23. — Ст. 934. — Із змін. від 26.04.2002; 05.03.2004.

314. Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки. Указ Президента України від 26.07.2000 № 925/2000. — ОВУ. — 2000. — № 30. — Ст. 1260.

315. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України. Затв. Указом Президента України від 30.08.2000 № 1035/2000. — ОВУ. — 2000. — № 35. — Ст. 1482. — Із змін. від 03.01.2002; 27.03.2002; 05.03.2004; 24.04.2004; 12.01.2005; 31.08.2005; 10.10.2005.

316. Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Указ Президента України від 05.12.2000 № 1303/2000. — ОВУ. — 2000. — № 49. — Ст. 1482.

317. Концепція дальшого реформування оплати праці в Україні. Затв. Указом Президента України від 25.12.2000 № 1375/2000. — ОВУ. — 2000. — № 52. — Ст. 2257.

318. Положення про Пенсійний фонд України. Затв. Указом Президента України від 01.03.2001 № 121/2001. — ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 350. — Із змін. від 24.09.2001; 22.06.2002; 12.01.2004; 05.03.2004; 31.08.2005.

319. Про Положення про Державний комітет ядерного регулювання України. Указ Президента України від 06.03.01 № 155/2001. — ОВУ. — 2001. — № 10. — Ст. 403. — Із змін. від 01.10.2001; 25.04.2002; 05.03.2004.

320. Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці. Указ Президента України від 18.09.2002 № 834/2002. — УК. — 25.09.2002.

321. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Затв. Указом Президента України від 10.10.2005 № 1430/2005. — ОВУ. — 2005. — № 41. — Ст. 2599. — Із змін. від 27.12.2005.

322. Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Затв. Указом Президента України від 19.12.2005 № 1801/2005. — ОВУ. — 2005. — № 52. — Ст. 3256.

323. Про зупинення дії деяких положень постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 750, від 29 липня 2009 року № 807 та № 810, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 958-р. Указ Президента України від 27.08.2009 № 675. - ОВУ. - 2009. - № 67. - Ст. 2312.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

324. Про суміщення посад і службу родичів в установах, підприємствах і організаціях усуспільненого сектора. Постанова Ради Народних комісарів УРСР від 04.06.33. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 312.

325. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. Затв. постановою Ради Міністрів УРСР та Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470. — ЗП СРСР. — 1984. — № 12. — Ст. 80. — Із змін. від 03.07.86; 28.01.88; 25.03.91; 14.06.91; 06.03.92; 11.10.93; 08.07.94; 09.11.95.

326. Положення про інспекцію по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.91 № 47. — ЗПУ. — 1991. — № 6. — Ст. 50. — Із змін. від 29.04.93; 14.09.98; 18.10.99.

327. Про переселення сімей у сільську місцевість та організований набір робітників. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.91 № 253. — ЗПУ. — 1991. — № 11. — Ст. 107.

328. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442. — Зібрання законодавства України. — Т. 4, 4(ПКМ)28.

329. Список сезонних робіт, зайнятість на яких протягом повного сезону зараховується до стажу для призначення пенсії за рік роботи. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 № 583. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(ПКМ)7. — Із змін. від 04.03.2004; 24.09.2005; 27.12.2006.

330. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.93 № 55. — Зібрання законодавства України. — Т. 5, 5(ПКМ)28 — Із змін. від 27.09.2000.

331. Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.93 № 97. — ЗПУ. — 1993. — № 6. — Ст. 97.

332. Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)23. — Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.

333. Перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 244. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)32.

334. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 245. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)33. — Із змін. від 31.08.96.

335. Про трудові книжки працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301. — Зібрання законодавства України. — Т. 6, 6(ПКМ)46. — Із змін. від 16.05.2001.

336. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 170. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)7.

337. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 170. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)7.

338. Список робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов’язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.94 № 202. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)12.

339. Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 225. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)18.

340. Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.94 № 250. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)27.

341. Порядок обчислення стажу державної служби. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)34. — Із змін. від 22.11.2001; 21.05.2002; 25.10.2002; 18.01.2003; 04.03.2004; 14.04.2004; 26.05.2004; 29.06.2004; 06.01.2005; 15.01.2005; 30.03.2005; 12.07.2005; 25.05.2006; 07.06.2006; 01.08.2006; 29.11.2006; 10.01.2007; 24.01.2007; 10.09.2008; 05.11.2008; 20.12.2008; 04.02.2009; 17.07.2009; 05.08.2009; 11.11.2009; 06.01.2010.

342. Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)64. — Із змін. від 01.03.2006.

343. Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку». Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508. — Зібрання законодавства України. — Т. 9, 9(ПКМ)75. — Із змін. від 16.11.2002; 04.06.2003; 04.09.2003; 26.12.2003; 04.04.2006; 25.05.2006; 20.04.2007; 03.05.2007.

344. Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.94 № 779. — Зібрання законодавства України. — Т. 10, 10(ПКМ)39.

345. Положення про порядок стажування у державних органах. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.94 № 804. — Зібрання законодавства України. — Т. 10, 10(ПКМ)45.

346. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100. — ЗПУ. — 1995. — № 4. — Ст. 111. — Із змін. від 16.05.95; 24.02.97; 30.07.99; 26.09.2001; 30.11.2005.

347. Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 № 197. — Праця і зарплата. — 1995. — № 7.

348. Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.95 № 597. — ЗПУ. — 1995. — № 11. — Ст. 264. — Із змін. від 09.06.97; 22.08.97; 10.12.98; 09.06.99; 14.07.99; 26.07.2001; 04.03.2004; 01.04.2005; 28.01.2009; 30.09.2009.

349. Перелік населених пунктів, яким відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надається статус гірських. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.95 N° 647. — ЗПУ. — 1996. — № 1. — Ст. 1 — Із змін. від 18.12.95; 08.02.96; 03.04.96; 24.01.2001; 22.03.2001; 15.01.2002; 28.10.2004; 01.02.2006.

350. Про застосування статті 13 Закону України «Про державну службу». Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 641. — ЗПУ. — 1995. — № 12. — Ст. 279. — Із змін. від 27.12.2008; 08.12.2009.

351. Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 648. — УК. — 31.08.95. — Із змін. від 03.04.96; 25.10.2002; 01.08.2006; 14.10.2009.

352. Питання Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.95 № 751. — ЗПУ. — 1996. — № 2. — Ст. 41.

353. Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.95 р. № 901. — ЗПУ. — 1996. — № 3. — Ст. 96. — Із змін. від 15.02.2002; 01.08.2005.

354. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074. — ЗПУ. — 1996. — № 4. — Ст. 148. — Із змін. від 05.06.2000; 26.09.2001; 25.07.2003; 04.09.2003; 28.07.2004; 09.08.2005; 19.04.2006; 03.07.2006; 22.07.2007; 21.11.2007; 17.04.2008; 06.05.2009; 29.07.2009; 05.08.2009; 12.08.2009.

355. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116. — УК. — 01.02.96. — Із змін. від 27.08.96; 20.01.97; 15.12.97; 16.12.2009.

356. Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 262. — ЗПУ. — 1996. — № 8. — Ст. 237. — Із змін. від 24.09.99; 15.10.2001; 11.08.2006; 11.07.2007; 14.11.2007.

357. Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266. — ЗПУ. — 1996. — № 8. — Ст. 239. — Із змін. від 03.08.99; 27.09.2000; 03.11.2000; 13.12.2001; 02.06.2003; 10.09.2003; 30.11.2004; 13.01.2006; 01.08.2006; 05.11.2008.

358. Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 № 287. — ЗПУ. — 1996. — № 8. — Ст. 249. — Із змін. від 13.07.98; 20.11.2003; 26.12.2003; 01.08.2005; 23.09.2009.

359. Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 708. — ЗПУ. -1996. — № 14. — Ст. 390. — Із змін. від 25.08.98; 09.08.2001.

360. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 992. — ЗПУ. — 1996. — № 7. — Ст. 460. — Із змін. від 04.09.2003; 12.07.2004.

361. Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.96 № 1009. — УК. — 05.09.96.

362. Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.96 № 1033. — УК. — 12.09.96. — Із змін. від 30.01.97; 04.04.97; 15.07.97; 16.02.98; 08.02.99; 18.05.2001; 27.12.2001.

363. Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 34. — ОВУ. — 1997. — число 4. — С. 29.

364. Про затвердження особливостей застосування Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, під час укладання контрактів з директорами шахт Міністерства вугільної промисловості. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.97 № 189. — ОВУ. — 1997. — число 8. — Т. 2. — С. 199. — Із змін. від 19.04.99.

365. Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.97 № 278. — ОВУ. — 1997. — число 14. — С. 18. — Із змін. від 29.11.99; 12.12.2002.

366. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 341. — ОВУ. — 1997. — число 16. — С. 52. — Із змін. від 18.10.99; 22.02.2000; 09.08.2001; 27.12.2001; 26.09.2002; 17.07.2003; 02.10.2003; 18.07.2007; 28.05.2008.

367. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 346. — ОВУ. — 1997. — число 16 — С. 73. — Із змін. від 21.08.97; 05.08.98; 28.03.2001; 14.01.2004; 17.11.2004; 30.11.2005; 22.02.2006; 16.05.2007; 26.06.2007.

368. Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосування. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 570. — ОВУ. — 1997. — число 24. — С. 78.

369. Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 634. — ОВУ. — 1997. — число 27. — С. 52.

370. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 695. — ОВУ. — 1997. — число 28. — С. 65.

371. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 700. — ОВУ. — 1997. — число 28. — С. 88.

372. Перелік категорій та посад працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору. Затв. постановою Кабінету

Міністрів України від 15.07.97 № 764. — ОВУ. — 1997. — число 29. — С. 59. — Із змін. від 26.04.2003.

373. Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 № 1427. — ОВУ. — 1997. — число 52. — С. 50. — Із змін. від 23.04.99.

374. Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 № 17. — УК. — 15.01.98. — Із змін. від 03.04.98; 16.02.2004; 30.11.2004; 25.05.2006; 26.06.2007; 20.08.2008.

375. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 № 45. — ОВУ. — 1998. — № 3. — Ст. 105.

376. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.98 № 255. — ОВУ. — 1998. — № 9. — Ст. 351.

377. Статут залізниць України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457. — ОВУ. — 1998. — № 14. — Ст. 548. — Із змін. від 11.10.2002; 25.12.2002.

378. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578. — ОВУ. — 1998. — № 17. — Ст. 635.

379. Положення про порядок організації сезонних робіт. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578. — ОВУ. — 1998. — № 17. — Ст. 635.

380. Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.98 № 982. — ОВУ. — 1998. — № 26. — Ст. 952.

381. Правила торгівлі у розстрочку. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 № 997. — Торговая деятельность. Часть І. Сборник систематизированного законодательства. Приложение к газете «Бизнес». — 1999, № 21, с. 120. — Із змін. від 31.08.99; 06.05.2001; 27.04.2002; 17.08.2002.

382. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309. — ОВУ. — 1999. — № 9. — Ст. 345. — Із змін. від 14.06.2000; 27.08.2004; 02.03.2010.

383. Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.99 № 490. — ОВУ. — 1999. — № 13. — Ст. 529. — Із змін. від 13.08.99.

384. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663. — ОВУ. — 1999. — № 17. — Ст. 720. — Із змін. від 30.05.2000; 30.08.2000; 06.09.2000; 06.05.2001; 11.07.2002; 24.07.2003; 05.11.2003; 20.11.2003; 26.05.2004; 29.06.2004; 12.03.2005; 24.09.2005; 08.02.2006; 25.05.2006; 16.11.2006; 31.01.2007; 21.03.2007; 26.06.2007; 19.03.2008; 20.05.2009; 23.09.2009.

385. Про умови і розміри оплати праці працівників вугледобувних підприємств, яким надається державна підтримка. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.99 № 790. — ОВУ. — 1999. — № 19. — Ст. 829.

386. Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 851. — ОВУ. — 1999. — № 20. — Ст. 902. — Із змін. від 09.08.2001; 17.07.2003; 10.08.2006.

387. Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859. — ОВУ. — 1999. — № 21. — Ст. 957. — Із змін. від 28.04.2000; 19.04.2006; 28.01.2009.

388. Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159. — ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 1239. — Із змін. від 20.08.2003; 17.12.2003; 30.07.2008.

389. Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.99 № 1374. — ОВУ. — 1999. — № 31. — Ст. 1613. — Із змін. від 13.12.2001; 16.06.2003; 17.07.2003; 08.12.2009.

390. Положення про атестацію наукових працівників. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 № 1475. — ОВУ. — 1999. — № 33. — Ст. 1719.

391. Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.99 № 1571. — ОВУ. — 1999. — № 35. — Ст. 1794. — Із змін. від 06.09.2000.

392. Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. — ОВУ. — 1999. — № 44. — Ст. 2188.

393. Про продовження чинності постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 р. № 525. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 № 62. — ОВУ. — 2000. — № 3. — Ст. 77.

394. Про утворення Державного департаменту з нагляду за охороною праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 633. — ОВУ. — 2000. — № 15. — Ст. 618.

395. Про управління корпоративними правами держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 791. — ОВУ. — 2000. — № 20. — Ст. 827. — Із змін. від 16.05.2001; 28.01.2004.

396. Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964. — ОВУ . — 2000. — № 24. — Ст. 1016. — Із змін. від 26.09.2001; 30.09.2009.

397. Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1193. — ОВУ. — 2000. — № 31. — Ст. 1315. — Із змін. від 18.05.2001; 26.04.2003; 14.04.2004; 16.06.2004.

398. Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2000 № 1351. — ОВУ. — 2000. — № 35. — Ст. 1503.

399. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 № 1423. — ОВУ. — 2000. — № 37. — Ст. 1588. — Із змін. від 16.05.2001; 27.03.2003.

400. Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465. — ОВУ. — 2000. — № 39. — Ст. 1656. — Із змін. від 25.05.2006; 26.06.2007.

401. Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно- рятувальних служб. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1540. — ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1781.

402. Про затвердження переліку професійних захворювань. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662. — ОВУ. — 2000. — № 45. — Ст. 1940.

403. Положення про проведення атестації державних службовців. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922. — ОВУ. — 2001. — № 1-2. — Ст. 27. — Із змін. від 25.12.2002; 02.06.2003; 29.10.2003; 17.11.2004; 18.05.2005; 26.07.2006; 21.05.2009.

404. Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 74. — ОВУ. — 2001. — № 5. — Ст. 182. — Із змін. від 18.05.2001; 05.04.2002; 22.01.2005; 22.08.2007; 25.10.2008; 28.10.2009.

405. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 150. — ОВУ. — 2001. — № 7. — Ст. 285. — Із змін. від 04.06.2003; 11.01.2006; 22.06.2007; 10.09.2008; 27.01.2010.

406. Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159. — ОВУ. — 2001. — № 8. — Ст. 322. — Із змін. від 09.08.2001; 31.03.2003.

407. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163. — ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 352. — Із змін. від 02.12.2009.

408. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески до соціальних фондів. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 № 225. — ОВУ. — 2001. — № 11. — Ст. 436. — Із змін. від 21.06.2001; 11.04.2002; 26.04.2003; 13.12.2004.

409. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270. — ОВУ. — 2001. — № 13. — Ст. 543. — Із змін. від 21.11.2007; 19.08.2009.

410. Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559. — ОВУ. — 2001. — № 21. — Ст. 950. — Із змін. від 15.02.2002; 02.06.2004.

411. Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2001 № 741. — ОВУ. — 2001. — № 27. — Ст. 1213. — Із змін. від 19.12.2001; 04.08.2004.

412. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266. — ОВУ. — 2001. — № 40. — Ст. 1802. — Із змін. від 22.02.2006; 18.07.2007; 08.12.2009.

413. Типова форма контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2001 р. N° 1334. — ОВУ. — 2001. — № 42. — Ст. 1885.

414. Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення». Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1706. — ОВУ. — 2001. — № 51. — Ст. 2303. — Із змін. від 13.03.2002; 04.08.2004.

415. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751. — ОВУ. — 2001. — № 52. — Ст. 2365. — Із змін. від 16.03.2002; 16.09.2002; 25.12.2002; 24.02.2003; 04.09.2003; 17.12.2003; 14.04.2004; 25.08.2004; 21.04.2005; 01.02.2006; 15.03.2006; 25.05.2006; 01.08.2006; 17.08.2006; 11.01.2007; 11.07.2007; 22.02.2008; 20.08.2008; 04.02.2009; 18.02.2009; 09.09.2009; 30.09.2009.

416. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169. — ОВУ. — 2002. — № 8. — Ст. 351. — Із змін. Від 17.11.2004; 18.05.2005; 21.05.2009.

417. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. — ОВУ. — 2002. — № 9. — Ст. 414. — Із змін. Від 11.04.2002; 24.02.2003; 17.07.2003; 29.04.2004; 30.11.2004; 22.01.2005; 15.02.2006; 24.01.2007; 25.03.2009.

418. Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення». Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 279. — ОВУ. — 2002. — № 11. — Ст. 513. — Із змін. від 11.04.2002; 04.08.2004.

419. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 294. — ОВУ. — 2002. — № 12. — Ст. 567.

420. Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами- монополістами у 2002 році та I кварталі 2003 р. у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 № 891. — ОВУ. — 2002. — № 27. — Ст. 1268.

421. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 19.08.2002 № 1217. — ОВУ. — 2002. — № 34. — Ст. 1612. — Із змін. від 04.09.2003.

422. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298. — ОВУ. — 2002. — № 36. — Ст. 1699. — Із змін. від 25.12.2002; 19.05.2003; 22.08.2005; 01.10.2005; 21.12.2005; 20.02.2006; 07.03.2007; 04.04.2007; 11.07.2007; 15.08.2007; 03.10.2007; 17.04.2008; 25.10.2008; 26.11.2008; 20.12.2008; 11.02.2009.

423. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1434. — ОВУ. — 2002. — № 39. — Ст. 1818. — Із змін. від 17.07.2003; 16.12.2004; 15.12.2005; 15.11.2006.

424. Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521. — ОВУ. — 2002. — № 42. — Ст. 1938. — Із змін. від 22.09.2004.

425. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36. — ОВУ. — 2003. — № 4. — Ст. 102. — Із змін. від 13.12.2004; 13.03.2006.

426. Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 50. — ОВУ. — 2003. — № 4. — Ст. 111. — Із змін. від 17.07.2003; 12.09.2005; 15.12.2005.

427. Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 13.05.2003 № 679. — ОВУ. — 2003. — № 21. — Ст. 917. — Із змін. Від 04.03.2004; 16.12.2004; 02.12.2009.

428. Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 13.05.2003 № 679. — ОВУ. — 2003. — № 21. — Ст. 917. — Із змін. від 04.03.2004; 16.12.2004.

429. Порядок проведення індексації грошових доходів населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078. — ОВУ. — 2003. — № 29. — Ст. 1471. — Із змін. від 17.05.2006; 11.07.2007; 12.03.2008.

430. Порядок ліцензування освітніх послуг. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380. — ОВУ. — 2003. — № 36. — Ст. 1946. — Із змін. від 15.03.2006; 08.08.2007.

431. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631. — ОВУ. — 2003. — № 42. — Ст. 2222. — Із змін. від 11.03.2004.

432. Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 468. — ОВУ. — 2004. — № 15. — Ст. 1044. — Із змін. від 12.07.2005; 31.05.2006; 25.06.2008; 01.07.2009.

433. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112. — ОВУ. — 2004. — № 25. — Ст. 2337. — Із змін. від 25.05.2006; 29.11.2006; 20.04.2007; 17.07.2009.

434. Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1640. — ОВУ. — 2006. — № 47. — Ст. 3133. — Із змін. від 21.11.2007; 06.01.2010.

435. Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70. — ОВУ. — 2007. — № 8. — Ст. 282. — Із змін. від 03.09.2009.

436. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 219. — ОВУ. — 2007. — № 12 - Ст. 437. — Із змін. Від 16.07.2008; 25.12.2009; 02.12.2009.

437. Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757. — ОВУ. — 2007. — № 39. — Ст. 1547.

438. Порядок визначення сум, що вносяться до державного бюджету підприємствами- монополістами у 2007 році та I кварталі 2008 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 865. - ОВУ. - 2007. - № 48. - Ст. 1966.

439. Порядок розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади керівників органів виконавчої влади, урядових органів, торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 880. - ОВУ. - 2007. - № 48. - Ст. 1979. - Із змін. від 24.09.2008.

440. Типове положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068. - ОВУ. - 2007. - № 66. - Ст. 2541. - Із змін. від 03.08.2008.

441. Типове положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068. - ОВУ. - 2007. - № 66. - Ст. 2541.

442. Положення про Державний комітет ветеринарної медицини України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1075. - ОВУ. - 2007. - № 66. - Ст. 2547. - Із змін. від 13.05.2009.

443. Порядок проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777. - ОВУ. - 2008. - № 68. - Ст. 2266. - Із змін. від 11.03.2009; 07.04.2010.

444. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839. - ОВУ. - 2008. - № 72. - Ст. 2423. - Із змін. від 25.03.2009; 03.09.2009.

445. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905. - ОВУ. - 2008. - № 79. - Ст. 2660. - Із змін. від 06.01.2010.

446. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923. - ОВУ. - 2008. - № 80. - Ст. 2694. - Із змін. від 20.05.2009; 29.12.2009; 27.01.2010.

447. Положення про добровільну пожежну дружину (команду). Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 136. - ОВУ. - № 14. - Ст. 432.

448. Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 14.01.2009 № 9. - ОВУ. - 2009. - № 3. - Ст. 82.

449. Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 322. - ОВУ. - 2009. - № 26. - Ст. 871. - Із змін. від 29.07.2009 № 810.

450. Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789. - ОВУ. - 2009. - № 58. - Ст. 2031.

451. Питання медико-соціальної експертизи. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317. - ОВУ. - 2009. - № 92. - Ст. 3265.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВ И ДРУГИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

452. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N° 102. — Сборник законодательных и нормативных актов об образовании. — Випуск ІІ. — К., 1994. — С. 204. — Із змін. від 17.02.99; 29.03.2001; 24.02.2005; 26.09.2005; 11.06.2007.

453. Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах. Затв. наказом Міністерства освіти України від 11.05.93 № 132. — Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К: Істина, 1999. — С. 663.

454. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Затв. наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161. — Сборник законодательных и нормативных актов об образовании. — Выпуск 1. — К., 1994. — С. 111.

455. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Затв. наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України від 28.06.93 № 43. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 293.

456. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників. Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29.07.93 № 58. — Інформаційний Бюлетень Міністерства праці України. — 1993. — № 9. — Із змін. від 26.03.96; 08.06.2001; 24.09.2003.

457. Положення про порядок проведення атестації керівників та спеціалістів підприємств, організацій, установ споживчої кооперації України. Затв. постановою правління Укоопспілки від 12.08.93 № 146. — Інформаційний Бюлетень Українського державного центру правової інформації. — 1993. — № 19.

458. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Затв. наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310. — Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К: Істина, 1999, — Кн. 1. — С. 515. — Із змін. від 01.12.98.

459. Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці. Затв. головою Державного комітету України по нагляду за охороною праці 12.11.93. — Законодавство України про охорону праці. — Том 4. — Київ, 1995. — С. 48.

460. Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку. Затв. наказом Міністерства фінансів, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93 № 98/118/740.

461. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241. — Законодавство України про охорону праці. — К., 1995. — Т. 3. — С. 62.

462. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132. — Законодавство України про охорону праці. — К., 1995. — Т. 2. — С. 282.

463. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.12.93 № 256. — Законодавство про охорону праці. — К., 1995. — Т. 3. — С. 32.

464. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 16.03.94 № 19. — Законодавство України про охорону праці. — К., 1995. — Т. 2. — С. 245.

465. Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України. Затв. наказом Міністерства освіти України від 23.03.94 № 79. — Інформаційний Бюлетень Українського державного центру правової інформації. — 1994. — № 14. — Із змін. від 09.12.96; 10.04.2000.

466. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1999. — № 11. — С. 258.

467. Типова форма контракту з працівником. Затв. наказом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23. — Інформаційний Бюлетень Міністерства праці України. — 1994. — № 6. — Із змін. від 12.04.95.

468. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 729. — Із змін. від 06.06.95.

469. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов’язана з державною таємницею. Затв. наказом Державного комітету України з питань державних секретів від 08.12.94 № 44. — Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн./ Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 1999. — Т. 1. — С. 389

470. Інструкція про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.95 № 64. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 2000. — № 7. — С. 491.

471. Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.95 № 66. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 2000. — № 7. — С. 485.

472. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства. Затв. постановою колегії Міністерства праці України від 19.04.95 № 2. — Законодавство України про працю. — Т. 3. — С. 473.

473. Інструкція про складання підприємствами звіту про виконання норм виробітку і стан нормування праці за формою № 4-ПВ. Затв. наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 № 172. — Праця і зарплата. — 1995. — № 21.

474. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59. — Бюлетень НАМВУ. — 1996. — № 6. — С. 92.

475. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Затв. наказом Міністерства праці України від 12.05.96 № 43. — Бюлетень НАМВУ. — 1996. — № 8. — С. 37. — Із змін. від 15.11.96.

476. Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Затв. наказом Міністерства праці України від 12.05.96 № 43. — Бюлетень НАМВУ. — 1996. — № 8. — С. 39. — Із змін. від 15.11.96.

477. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 № 99. — Бюлетень НАМВУ. — 1996. — № 8. — С. 49. — Із змін. від 03.10.96; 18.10.96; 19.02.98; 19.10.2000; 11.12.2006; 05.05.2008.

478. Положення про підсобне господарство та промислові виробництва інтернатних установ Міністерства соціального захисту населення України. Затв. наказом Міністерства соціального захисту населення України від 01.04.97 № 42. — ОВУ. — 1997. — число 39. — С. 54.

479. Порядок проведення атестації водіїв, які здійснюють перевезення етилового спирту, та транспортних засобів, що при цьому використовуються. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 06.05.97 № 156. — ОВУ. — 1997. — число 29. — С. 101. — Із змін. від 21.07.2000.

480. Правила безпечної експлуатації електроустановок. Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 № 257. — ОВУ. — 1998. — № 3. — Ст. 118 — Із змін. від 25.02.2000.

481. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 № 7. — Інформаційний Бюлетень Міністерства праці України. — 1997. — № 7. — Із змін. від 05.02.98.

482. Інструкція про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10.10.97 № 306/680/21/66/5. — ОВУ. — 1997. — № 48. — С. 440.

483. Типове положення про учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України. Затв. наказом Державного комітету рибного господарства України від 03.12.97 № 46. — ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 231.

484. Положення про порядок проведення атестації лікарів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.97 № 359. — ОВУ. — 1998. — № 3. — Ст. 127. — Із змін. від 10.05.2000; 14.09.2000; 28.10.2002; 19.05.2003; 06.07.2005; 21.02.2006.

485. Інструкція про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах праці та соціального захисту населення України. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.12.97 № 42. — ОВУ. — 1998. — № 9. — Ст. 370. — Із змін. від 10.08.2001; 03.08.2006.

486. Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства праці та соціальної політики України від 31.12.97 № 383/55. — ОВУ. — 1998. — № 4. — Ст. 167.

487. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.98 № 9. — ОВУ. — 1998. — № 14. — Ст. 557.

488. Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 № 16. — ОВУ. — 1998. — № 5. — Ст. 191. — Із змін. від 04.06.2003.

489. Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 N° 16. — ОВУ. — 1998. — № 5. — Ст. 191. — Із змін. від 04.06.2003.

490. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 № 117. — ОВУ. — 1998. — № 30. — Ст. 1149.

491. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 № 118. — ОВУ. — 1998. — № 30. — Ст. 1151.

492. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво). Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98 № 115. — ОВУ. — 1998. — № 29. — Ст. 1104.

493. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку. Затв. наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 08.07.98 № 139. — ОВУ. — 1998. — № 31. — Ст. 1196. — Із змін. від 03.07.2002.

494. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів. Затв. наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41. — ОВУ. — 1998. — № 38. — Ст. 1414. — Із змін. від 23.10.2001; 26.11.2001; 24.03.2003; 23.06.2005; 25.03.2008.

495. Типове положення про центр олімпійської підготовки. Затв. наказом Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 07.10.98 № 2007. — ОВУ. — 1998. — № 44. — Ст. 1645.

496. Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469. — ОВУ. — 1999. — № 9. — Ст. 357.

497. Методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.04.99 № 69. — «Праця і зарплата». — 1999. — № 9.

498. Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20.05.99 № 147. — ОВУ. — 1999. — № 40. — Ст. 2013. — Із змін. від 25.06.2007.

499. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затв. наказом Міністерства фінансів в ред. від 10.06.99 № 146. — ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 1255. — Із змін. від 11.02.2003; 04.03.2003; 27.12.2004; 05.07.2007.

500. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246. — ОВУ. — 1999. — № 44. — Ст. 2207. — Із змін. від 28.01.2000; 14.06.2000; 30.11.2000; 25.11.2002; 22.11.2004; 14.12.2005; 11.12.2006.

501. Інструкція про проведення виконавчих дій. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5. — ОВУ. — 1999. — № 51. — Ст. 2563. — Із змін. від 04.12.2000; 09.01.2001; 04.05.2001; 20.02.2002; 21.10.2002; 11.02.2003; 08.05.2003; 20.05.2003; 29.05.2003; 22.09.2003; 11.11.2003; 17.11.2003; 23.12.2003; 21.06.2004; 21.09.2004; 14.10.2004; 20.10.2004; 20.12.2004; 11.01.2005; 21.04.2005; 26.10.2005; 11.11.2005; 10.04.2007; 19.02.2008; 14.11.2008; 24.07.2009; 17.11.2009.

502. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345. — ОВУ. — 2000. — № 29. — Ст. 1245. — Із змін. від 11.01.2010.

503. Положення про конкурсну комісію. Затв. наказом Фонду державного майна України від 04.10.2000 № 2074. — ОВУ. — 2000. — № 42. — Ст. 1808. — Із змін. від 04.03.2005.

504. Загальні правила поведінки державного службовця. Затв. наказом Головного управління державної служби від 23.10.2000 № 58. — ОВУ. — 2000. — № 45. — Ст. 1971.

505. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307. — ОВУ. — 2000. — № 51. — Ст. 2237. — Із змін. від 07.07.2005; 14.11.2005; 30.10.2006; 22.08.2008; 11.02.2009; 27.07.2009; 23.12.2009.

506. Інструкція про застосування переліку професійних захворювань. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2000 № 374/68/338. — ОВУ. — 2001. — № 5. — Ст. 199.

507. Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 № 122. — ОВУ. — 2001. — № 14. — Ст. 634.

508. Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260. — ОВУ. — 2001. — № 27. — Ст. 1219. — Із змін. від 29.06.2005.

509. Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України. Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 10.08.2001 № 339. — ОВУ. — 2001. — № 47. — Ст. 2127. — Із змін. від 03.08.2006.

510. Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08.11.2001 № 454/471/516. — ОВУ. — 2001. — № 52. — Ст. 2403.

511. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455. — ОВУ. — 2001. — № 49. — Ст. 2216.

512. Порядок видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.12.2001 № 482. — ОВУ. — 2002. — № 3. — Ст. 105. — Із змін. від 11.07.2005.

513. Інструкція про порядок планування, обліку, видачі путівок на санаторно- курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Затв. наказом правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.12.2001 № 51. — УК. — 25.01.2002. — Із змін. від 14.05.2002; 18.04.2003; 04.03.2004; 25.06.2004; 18.02.2005; 02.06.2005.

514. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 № 18. — ОВУ. — 2002. — № 6. — Ст. 254.

515. Інструкція про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 № 12. — ОВУ. — 2002. — № 6. — Ст. 259.

516. Положення про проходження служби основним особовим складом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості. Наказ Міністерства палива та енергетики від 22.01.2002 № 25. — ОВУ. — 2002. — № 13. — Ст. 693.

517. Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 02.04.2002 № 219. — ОВУ. — 2002. — № 17. — Ст. 913. — Із змін. 20.06.2007.

518. Висновок Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів від 15.04.2002 № 4/17. — ОВУ. — 2002. — № 17. — Ст. 909.

519. Примірний статут середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу. Затв. наказом Міністерства освіти України від 29.04.2002 № 284. — Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України — 2001. — № 12.

520. Перелік психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Служби безпеки України від 13.05.2002 № 174/136. — ОВУ. — 2002. — № 22. — Ст. 1085.

521. Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280. — ОВУ. — 2002. — № 33. — Ст. 1538.

522. Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280. — ОВУ. — 2002. — № 33. — Ст. 1538.

523. Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280. — ОВУ. — 2002. — № 33. — Ст. 1538.

524. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації. Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 № 744. — ОВУ. — 2003. — № 29. — Ст. 1515.

525. Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.03 № 368. — ОВУ. — 2003. — № 52. — Ст. 2856.

526. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Затв. наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці в ред. від 15.12.2003 № 244. — ОВУ. — 2004. — № 2. — Ст. 64. — Із змін. від 16.11.2007.

527. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань. Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2003 № 270/1560. — ОВУ. — 2004. — № 2. — Ст. 90. — Із змін. від 23.09.2008.

528. Інструкція зі статистики заробітної плати. Затв. наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5. — ОВУ. — 2004. — № 4. — Ст. 200.

529. Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії. Затв. наказом Фонду Державного майна України від 05.04.2004 № 662. — ОВУ. — 2004. — № 29. — Ст. 1975.

530. Про порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 12.07.2004 № 171.

531. Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126. — ОВУ. — 2004. — № 45. — Ст. 2984. — Із змін. від 18.02.2008.

532. Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406. — ОВУ. — 2004. — № 47. — Ст. 3111. — Із змін. від 24.11.2006.

533. Типове положення про службу охорони праці. Затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255. — ОВУ. — 2004. — № 48. — Ст. 3191. — Із змін. від 02.10.2007.

534. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637. — ОВУ. — 2005. — № 3. — Ст. 155. — Із змін. від 10.08.2005; 13.12.2006; 29.04.2009.

535. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15. — ОВУ. — 2005. — № 8. — Ст. 455. — Із змін. від 16.11.2007.

536. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15. — ОВУ. — 2005. — № 8. — Ст. 455. — Із змін. від 16.11.2007.

537. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5. — ОВУ. — 2005. — № 33. — Ст. 1996. — Із змін. від 07.11.2007; 13.04.2009.

538. Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника — Національного космічного агентства України. Наказ Національного космічного агентства України від 20.09.2005 № 228. - ОВУ. - 2005. - № 43. - Ст. 2746. - Із змін. від 09.03.2006; 03.05.2007; 05.07.2007; 29.12.2008.

539. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Наказ Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 № 557. - ОВУ. - 2005. - № 40. - Ст. 2567. - Із змін. від 25.10.2005; 06.03.2006; 03.03.2007; 11.04.2007; 01.06.2007; 08.05.2008; 17.09.2008; 02.12.2008.

540. Інструкція зі статистики кількості працівників. Затв. наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286. - ОВУ. - 2005. - № 48. - Ст. 3024. - Із змін. від 05.10.2006.

541. Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують сільське господарство. Наказ Міністерства аграрної політики України від 03.11.2005 № 602. - ОВУ. - 2005. - № 46. - Ст. 2912. - Із змін. від 29.03.2006; 23.03.2007; 11.04.2007; 11.06.2007; 04.04.2008; 24.09.2008; 18.12.2008.

542. Класифікатор професій. Затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375. - Із змін. від 15.08.2006; 29.01.2007; 04.08.2008.

543. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2006 № 48. - ОВУ. - 2006. - № 23. - Ст. 1746.

544. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу. Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359. - Вісник податкової служби України. - 2006. - № 44.

545. Положення про порядок проведення атестації провізорів. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я від 12.12.2006 № 818. - ОВУ. - 2006. - № 52. - Ст. 3551. - Із змін. від 13.05.2009.

546. Положення про порядок проведення атестації фармацевтів. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я від 12.12.2006 № 818. - ОВУ. - 2006. - № 52. - Ст. 3551. - Із змін. від 13.05.2009.

547. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55. - ОВУ. - 2007. - № 26. - Ст. 1069. - Із змін. від 25.09.2007.

548. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 56. - ОВУ. - 2007. - № 26. - Ст. 1095.

549. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.03.2007 № 65. - ОВУ. - 2007. - № 28. - Ст. 1130.

550. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. - ОВУ. - 2007. - № 55. - Ст. 2241.

551. Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України. Затв. Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 № 499. - ОВУ. - 2007. - № 50. - Ст. 2050.

552. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості. Затв. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 11.12.2007 № 297. — ОВУ. — 2008. — № 1. — Ст. 27.

553. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів. Затв. наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 11.12.2007 № 298. — ОВУ. — 2008. — № 1. — Ст. 28.

554. Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою. Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742. — ОВУ. — 2007. — № 96. — Ст. 3507.

555. Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2008 рік. Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2007 № 83. — Соціальне страхування. — 2008. — № 2. — Із змін. від 23.06.2008; 30.10.2008.

556. Норми оплати праці офіційних опонентів. Затв. наказом Вищої атестаційної комісії України і Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.2008 № 75/26. — ОВУ. — 2008. — № 13. — Ст. 332.

557. Про умови оплати праці осіб, що тимчасово залучатимуться до виконання робіт з підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і поширення його результатів. Затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2008 № 379. — ОВУ. — 2008. — № 71. — Ст. 2415. — Із змін. від 20.11.2008.

558. Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2009 році. Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 № 98. — ОВУ. — 2009. — № 14. — Ст. 456.

559. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затв. наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 року № 53. — ОВУ. — 2008. — № 38. — Ст. 1275. — Із змін. від 16.11.2009.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ

560. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 № 6. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1999. — № 12. — Із змін. від 24.10.2003.

561. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленума Верховного Суду України від 06.11.92 № 9. — Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Украины (1963-1997). — Симферополь: «Таврия”, 1998. — С. 711. — Із змін. від 25.05.98.

562. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.92 № 14. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1999. — № 12.

563. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95 № 4. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1998. — N° 5. — С. 167. — Із змін. від 25.05.2001.

564. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.96 № 9. — Право України. — 1996. — № 12. — С. 91.

565. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.05.98 № 13. - Із змін. від 03.03.2000.

АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР

566. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Закон СРСР від 17.06.83. — ВВР СРСР. — 1983. — № 25. — Ст. 382.

567. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74. — ВВР СРСР. — 1974. — № 40. — Ст. 661. — Із змін. від 13.11.79; 26.01.83; 04.04.91.

568. Про умови праці тимчасових робітників і службовців. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74. — ВВР СРСР. — 1974. — № 40. — Ст. 662. — Із змін. від 26.01.83; 04.04.91.

569. О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.83. — ВВС СССР. — 1983. — № 32. — Ст. 492.

570. Про скорочення тривалості робочого дня для робітників та службовців у передвихідні та передсвяткові дні. Постанова Ради Міністрів СРСР від 08.03.56 № 318. — Рабочее время и время отдыха. Сборник нормативных актов. — М., 1986. — С. 16.

571. Про встановлення шестигодинного робочого дня для всіх робітників, зайнятих на підземних роботах у вугільній, сланцевій та інших галузях гірничодобувної промисловості, а також на підземних роботах з будівництва шахт (рудників), тунелів та метрополітенів. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 29.06.60 № 724. — ЗП СРСР. — 1960. — № 13. — Ст. 99. — Із змін. від 07.03.89; 14.06.89.

572. Про режим робочого часу працівників радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства. Постанова Ради Міністрів СРСР від 25.05.62 № 475. — ЗП СРСР. — 1962. — № 8. — Ст. 70.

573. Про заходи щодо підвищення ефективності роботи наукових організацій та прискорення використання в народному господарстві досягнень науки і техніки. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 24.09.68 № 760. — ЗП СРСР. — 1968. — № 18. — Ст. 122.

574. Про режим роботи водіїв та кондукторів міського пасажирського транспорту. Постанова Ради Міністрів СРСР від 24.01.69 № 73. — Рабочее время и время отдыха. Сборник нормативных актов. — М., 1986. — С. 12.

575. Статут зв’язку Союзу РСР. Затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 27.05.71 № 316. — ЗП СРСР. — 1971. — № 10. — Ст. 83. — Із змін. від 31.08.72; 16.05.74; 08.09.78; 08.05.84.

576. Про заходи щодо покращення роботи міського пасажирського транспорту. Постанова Ради Міністрів СРСР від 25.12.72 № 884. — Кодекс законов о труде УССР. — К., 1988. — С. 325.

577. Про заходи щодо подальшого вдосконалення використання праці пенсіонерів та інвалідів у народному господарстві та пов’язаних з цим додаткових пільгах. Постанова Ради Міністрів СРСР від 14.09.73 № 674. - ЗП СРСР. - 1973. - № 21. - Ст. 116.

578. Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Постанова Ради Міністрів СРСР від 21.09.73 № 448. — ЗП УРСР. - 1973. - № 9. - Ст. 77.

579. Про надання додаткових пільг працівникам вугільної та сланцевої промисловості та шахтного будівництва. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 06.02.76 № 108. - Рабочее время и время отдыха. Сборник нормативных актов. - М., 1986. - С. 12. - Із змін. від 07.03.89; 14.06.89.

580. Про додаткові заходи щодо поліпшення умов праці жінок, зайнятих в народному господарстві. Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 25.04.78 № 320. - ЗП СРСР. - 1978. - № 11. - Ст. 74.

581. Про порядок та умови суміщення професій (посад). Постанова Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 № 1145. - ЗП СРСР. - 1982. - № 2. - Ст. 7.

582. Положення про пільги для робітників та службовців, які поєднують роботу з навчанням в навчальних закладах. Затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 24.12.82 № 1116. - ЗП СРСР. - 1983. - № 4. - Ст. 13.

583. Про додаткові заходи щодо зміцнення трудової дисципліни.. Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 28.06.83 № 745. - ЗП СРСР. - 1983. - № 21. - Ст. 116.

584. Статут про дисципліну працівників системи Держгортехнагляду СРСР. Затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 21.10.83 № 1014. - ЗП СРСР. - 1983. - № 32. - Ст. 178.

585. Про подальше покращення суспільного дошкільного виховання та підготовки дітей до навчання в школі. Постанова Ради Міністрів СРСР від 12.04.84 № 317. - ЗП СРСР. - 1984. - № 18. - Ст. 103.

586. Про заходи щодо подальшого вдосконалення організованого набору робітників та громадського призову молоді. Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 27.09.84 № 1013. - ЗП СРСР. - 1984. - № 35. - Ст. 190.

587. Про подальше підвищення ролі майстрів, начальників дільниць, цехів, об’єднань, підприємств і організацій промисловості та про посилення стимулювання їх праці. Постанова Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС від 10.12.85 № 1220. - ЗП СРСР. - 1986. - № 1. - Ст. 1.

588. Правила про роботу на відкритому повітрі в холодну пору року. Затв. постановою Народного комісаріату праці СРСР від 11.12.29. - Известия НКТ. - 1929. - № 51-52.

589. Правила про умови праці вантажників при вантажно-розвантажувальних роботах. Затв. постановою Народного комісаріату праці СРСР від 20.09.31. - Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1997. - № 11-12. - С. 712.

590. Про забезпечення робітників гарячих цехів газованою солоною водою. Постанова Секретаріату ВЦРПС від 11.06.34. - Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1997. - № 11-12. - С. 710.

591. Про поширення постанови Секретаріату ВЦРПС від 11.06.1934 р. «Про забезпечення робітників гарячих цехів газованою солоною водою» на котельні і машинні зали електростанцій. Постанова Секретаріату ВЦРПС від 15.04.35. - Бюлетень ВЦРПС. - 1935. - № 8.

592. Про тривалість робочого дня медичних працівників. Постанова РНК СРСР від 11.12.40 № 2499. - ЗП СРСР. - 1940. - № 32. - Ст. 806.

593. Положення про робочий час і час відпочинку плаваючого складу суден морського флоту. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати від 21.03.60 № 402. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1960. — № 7.

594. Положення про робочий час та час відпочинку працівників залізничного транспорту і метрополітенів. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 03.11.60 № 1249/28. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1961. — № 1.

595. Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу суден річкового флоту. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати від 12.11.60 № 1271/29. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1961. — № 1.

596. Положення про робочий час і час відпочинку працівників експлуатаційних підприємств і організацій Міністерства зв’язку СРСР і міністерств зв’язку союзних республік. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 12.07.63 № 201/17. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1963. — № 8.

597. Про порядок обліку робочого часу операторів автоматизованих газорозподільних станцій на магістральних газопроводах з чергуванням вдома. Постанова Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 30.03.64 № 120/10. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. - 1964. — № 7.

598. Положення про робочий час і час відпочинку працівників вагонів-ресторанів і працівників суднових ресторанів морського і річкового транспорту, працівників вагонів-лавок та інших аналогічних підприємств торгівлі і громадського харчування. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 12.09.64 № 431/25. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1964. — № 7.

599. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю. Затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6. — Бюллютень нормативних актов министерств и ведомств СССР. — 1975. — № 2. — С. 23.

600. Про порядок оплати тимчасового замісництва. Роз’яснення Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та ВЦРПС від 29.12.65 № 30/39. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1966. — № 3. — С. 9. — Із змін. від 11.12.86.

601. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення товарів народного споживання за якістю. Затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 № П-7. — Бюллютень нормативних актов министерств и ведомств СССР. — 1975. — № 2. — С. 33.

602. Про деякі питання, пов’язані з переведенням робітників та службовців підприємств, установ та організацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Роз’яснення Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати та ВЦРПС від 08.04.67 № 4/П-10. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1967. — № 6.

603. Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Затв. наказом Державного комітету Ради Міністрів СРСР по науки і техніки та Державного комітету СРСР по праці та заробітної плати від 05.10.73 № 420/267. — Бюлетень НАМВ СРСР. — 1980. — № 8.

604. Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1979. — № 7, 8, 9. — Із змін. від 18.08.80; 05.11.81; 06.05.87; 28.12.87.

605. Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1979. — № 7, 8, 9. — Із змін. від 18.08.80; 05.11.81; 06.05.87; 28.12.87.

606. Раціони харчування, норм безплатної видачі вітамінних препаратів. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1979. — № 7, 8, 9. — Із змін. від 18.08.80; 05.11.81; 06.05.87; 28.12.87.

607. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та Секретаріатом ВЦРПС від 16.08.77 № 255/16. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1977. — № 11. — Ст. 26.

608. Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 28.12.77 № 447/24. — ЗП СРСР. — 1978. — № 26. — Ст. 167. — Із змін. від 14.09.81.

609. Положення про порядок та умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та Секретаріатом ВЦРПС від 29.04.80 № 111/8- 51. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1980. — № 8.

610. Положення про робочий час і час відпочинку робітників і службовців, що зайняті на роботах в лісовій промисловості і лісовому господарстві, і порядок оплати праці при подовжених і скорочених робочих змінах. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням СРСР від 29.10.80 № 330/П-12. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1981. — № 12.

611. Положення про умови праці надомників. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням СРСР від 29.10.81 № 275/17-99. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1982. — № 1.

612. Інструкція про порядок і умови суміщення професій (посад). Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням СРСР, Міністерства фінансів СРСР та ВЦРПС від 14.05.82 № 53-ВЛ. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1982. — № 8.

613. Положення про порядок та умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, які мають дітей. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 06.06.84 № 170/10-101. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1984. — № 9. — Ст. 23.

614. Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 № 213. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1984. — № 11.

615. Про затвердження типового положення про організацію підбору та атестації бригадирів в виробничих об’єднаннях та на підприємствах. Постанова Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 12.08.85 № 270/17-2. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1986. — № 2.

616. Положення про порядок проведення атестації керівних, наукових, інженерних працівників і спеціалістів науково-дослідних установ, конструкторських, технологічних, проектних, пошукових і інших організацій науки. Затв. постановою Державного комітету з питань науки і техніки, Державного комітету з питань будівництва і Держкомпраці СРСР від 17.02.86 № 38/20/50. — Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР. — 1986. — № 5.

617. Перелік хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендоване споживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 04.11.87 № 4430-87. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1988. — № 4.

618. Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням та ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13. — Бюлетень Держкомпраці СРСР. — 1988. — № 4.

619. Основні положення про вахтовий метод організації робіт. Затв. постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням від 31.12.87 № 794/33- 82. — Бюлетень НАМВ СРСР. — 1990. — № 8.

620. Тимчасова методика визначення розміру шкоди (збитків), завданої порушенням господарських договорів. Схвалена Державною Комісією при Раді Міністрів СРСР з економічної реформи 21.12.90. — Экономика и жизнь. — 1991. — № 3. — С. 15.