Авдотья 9.

Адамъ 50, 53.

Азовскій походъ 9.

Алексѣевыхъ (дѣло) 16.

Алексѣй Михайловичъ, царь 12.

Алыстъ, городъ 20, 58, 59.

Ананьинъ (Ивашка) 11.

Анастасія, муч. 48.

Андрей, попъ 14, 15, 17.

Анна (свояченица полковника Балка) 20.

Антипа св. 34.

Андрей 31, 34.

Арапы 52.

Аринка 6, 8.

Артемій св. 49.

Артемонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ, бояринъ 16.

Артюшка 16, 17.

Abt, A. 55.

Apuleius v. Madaura 55.

Балка полковника свояченица 20.

Бова-Королевичъ 14.

Болховъ 21.

Борисъ и Глѣбъ 35, 49.

Борисъ Ѳеодоровичъ, царь 11.

Брехово, село 10.

Булгаковъ, помѣщикъ 16.

Буслаевъ (Минка) 16.

Буянъ (островъ) 9.

Варвара, влм 41.

Василевскій (Васка) 10.

Василій Великій 31.

Васка Василевскій, (Микулинъ) 10.

Веневъ 10.

весьскій 24, 32, 39.

Виноградовъ, Н. 41, 53.

во Влахернѣ (чудо) 50.

Волга 11.

Вологодская губ. 41.

Володятино. село 11.

Волынскаго Петра жена 9.

Воробьевская роща 13.

Высоцкій монастырь 11.

Гавріилъ арханг. 15, 35.

Гаврила (Чефраковъ) 17.

Гаврилка 15.

Георгій 35, 48, 49, 50.

61

Германъ (Липстеръ) 20.

Григорій Богословъ 31.

Григорій (Емельяновъ) 20.

Давидъ, попъ 6, 8.

(царя Д-а гаданье) 18.

Дарья Ламанова 9.

Дарьица 11, 12.

Дмитрій, св. 48, 49.

Дмитровскій у. 4.

Дороѳей Прокофьевъ (волхвъ) 7, 21.

Дѣвичій монастырь 9.

Дѣдилово 10.

Евдокія Лукьяновна, царица 9.

Европа Западная 58.

Евстафій 49.

Евтифей (Евтюшка) 12.

Евфросинъ Псковскій 31.

Елецъ 15.

Емельяновъ (Григорій) 20.

Забѣлина, И. Г. (рукописи) 41.

Змѣевъ, Л. Ѳ. 24 и дал.

Иванъ Креститель 9, 35, 49.

Иванъ Леонтьевъ Лаптевъ 15.

Ивашка. (Ананьинъ) 11.

– (Рыжій) 12, 20.

Илья пр. 35.

Іерусалимскій (свитокъ) 57.

Іоаннъ Златоустъ 31, 35.

– (Богословъ) 29, 35.

Калмыки 52.

Калмыцкій 41.

Кашира 10.

Кирѣевъ 6.

Климентъ (папа Римскій) 35.

Козариновъ (Прохорка) 16, 21.

Козельскій у. 16.

Козма 29, 35.

Коломна 11.

Коробки, село 16.

Лазарь 36.

Лаптевъ 16.

Левка (Усовъ) 11.

Липстеръ (Германъ) 20.

Литва 52.

Литовскій 46.

Лука, ап. 35, 48.

Луки Великія 9.

Лукьяновъ (Микитка) 10.

Лукьянъ (Ѳедотовъ) 12.

Луховъ, городъ 21.

Майкова, Л. Сборникъ заговоровъ 41.

Маланья 12.

Малицына книга 20, 59.

Марѳица 10, 12.

Марія Дѣва 49.

Маслова архивъ 18.

Матвѣевъ, бояринъ 16.

Меркурій, св. 49.

Максимовъ (Якушка) 11.

Микитка (Лукьяновъ) 10.

Микиѳоръ, 11.

Микулаевъ (Панка) 10.

Микулинъ (Васка) 10.

Мина, муч. 48.

Минка (Буслаевъ) 16.

Михаилъ архангелъ 14, 10, 18, 35, 48, 49, 57.

62

Михаилъ Ѳедоровичъ, царь 24, 30.

Мишка 6, 8.

– (Свашевскій) 16, 19, 21.

Москва-рѣка, 13.

Мучниковъ (Иванъ) 10.

Мякининъ, И. И. (ландрихтеръ) 18.

Наровка, мордовка 10.

Некрасова жена 12.

Ненилка 20.

Нестерка 11.

Николай, св. 35, 48.

Никольское (село) 15.

Новгородскій 31.

– ая губернія 32.

Новомбергскій, Н. Я. 8 и дал.

Ногата (рукавъ Вислы) 58.

Нѣмецкій 46.

Нѣмцы 30, 31, 52.

Овдошка 8.

Олонецкая губ. 23, 32.

Оренбургъ 55, 58.

Павелъ 16.

Панка (Микулаевъ) 10.

Переяславль Рязанскій 59.

Петрушка (Поповъ) 16.

– (Карнѣевъ) 16, 17.

Петръ Алексѣевичъ, царь 7, 20, 21.

Плоховъ (Артюшка) 16.

Поповъ (Петрушка) 16.

Преображенское село 9.

Прокопій, муч. 49.

Прохорка (Казариновъ) 16, 21.

Прусаки 52.

Псковъ 40.

Псковскій 31, 32.

Родіоново имя 17.

Россія 29, 32.

Русскій 46.

Русь 5, 17, 22, 30.

Савка Курченинъ 21.

Свашевскій 16, 19, 21.

Серпуховъ 11.

Сетелэ, проф. 24.

Сисиній 35.

Соболевскій, А. И. акад. 17.

Софья Алексѣевна, царевна 9.

Срезневскій, В. И. 23, 41.

Станкевичъ, А. И. 18.

Стефанъ архид. 48.

Строевъ 58.

Spencer a Gillen, 25.

Тараканова люди 16.

Татарскій 46, 48.

Татары 52.

Терешка 11.

Тимошка 8.

Тимоѳей 13.

Тихонравова, Н. С. (рукописи) 41.

Тихонъ св. 10, 48.

Тула 16.

Турки 52.

Турскій 46.

Уваръ, муч. 9.

Улевка мордовка 10.

Ульяна 20.

Урилъ, Раѳаилъ, Варѳилъ 35.

Усовъ (Левка) 11.

63

Финскія (племена) 24, 39.

Флоръ и Лавръ 35.

Харитонъ 12.

Хорошово, село 7.

Christiansen. R. 52.

Черемисскій 46.

Черемисы 52.

Черкасы 52.

Чефраковъ, (Гаврила) 17.

Чуваши 52.

Чувашскій 46.

Шацкій у. 10.

Шведы 20.

Ѳедоровъ (Лукьянъ) 12.

Ѳедорка 14.

Ѳеодоръ Алексѣевичъ, царь 6.

Ѳеодоръ 12.

Ѳеодоръ (св.) 49.

Ѳедька 12.

Ѳилисипъ, Сипъ, Елисипъ 35.

Ѳурсовы братья 12.

Vogt, W. 58.

Якушка (Максимовъ) 11.

64