CT Compendium theologiae

Компендиум теологии

DEE De ente et essentia

О сущем и сущности

DPN De principiis naturae

О началах природы

DRJ De regimine Judaeorum ad Ducissam Brabantiae

О правлении иудеев к герцогине Брабантской

DRP De regimine principum

О правлении государей

DSS De substantiis separatis

Об отделённых субстанциях

DUI De unitate intellectu contra Averroistas

О единстве интеллекта против аверроистов

In BDT Expositio super librum Boethii De trinitate

Толкование на книгу Боэция ‘О Троице’

In 1 Cor Commentarium super Epistolam I ad Corinthios

Комментарий на 1 Послание к коринфянам

In II Cor Commentarium super Epistolam II ad Corinthios

Комментарий на 2 Послание к коринфянам

In DA Sententia libri De anima

Сентенции на книгу ‘О душе’

In DC Sententia super librum De caelo et mundo

Сентенции на книгу ‘О небе и мире’

In DDN Expositio super Dionysium De divinis Nominibus

Толкование на Дионисия, ‘О божественных именах’

In Gal Reportatio super Epistolam ad Galatas

Изложение комментария на Послание к галатам

In Heb Expositio super Epistolam ad Hebraeos

Толкование на Послание к евреям

In Met Sententia super Metaphysicam

Сентенции на Метафизику

In NE Sententia libri Ethicorum

Сентенция на книги Этики

In PA Sententia super Posteriora analytica

Сентенции на Вторую аналитику

In Phil Reportatio super Epistolam ad Philippenses

Изложение комментария на Послание к филиппийцам

In Rom Commentarium super Epistolam ad Romanos

Комментарий на Послание к римлянам

In Sent Scriptum super libros Sententiarum

Комментарий на книги Сентенций

In I Thess Reportatio super Epistolam Primam as Thessalonienses

Изложение комментария на 1 Послание к фессалоникийцам

QDA Quaestio disputata de anima

Спорный вопрос о душе

QDM Quaestiones disputatae de malo

Спорные вопросы о зле

QDP Quaestiones disputatae de potentia

Спорные вопросы о потенции

QDSC Quaestio disputata de spiritualibus creatures

Спорный вопрос о духовных творениях

QDV Quaestiones disputatae de veritate

Спорные вопросы об истине

QDVC Quaestiones disputatae de virtutibus in communi

Спорные вопросы о добродетелях вообще

QQ Quaestiones quodlibetales

Вопросы о чем угодно

SCG Summa contra gentiles

Сумма против язычников

ST Summa theologiae

Сумма теологии