* * *

Титул Имя годы правления /до н. э./ Другие данные
Цинь-хоу *** 857-348
Гун-бо *** 847-845
Цинь-чжун *** 844-822 убит жунами
Чжуан-гун *** 821-778
Сян-гун *** 777-766 возведен в ранг чжухоу
Вэнь-гун *** 765-716
Нин-гун *** 715-704
Чу-цзы /гун/ *** 703-698
У-гун *** 697-678
Дэ-гун *** 677-676
Сюань-гун *** 675-664
Чэн-гун *** 663-660
Му-гун *** Жэнь-хао *** 659-621 ему дарован титул "бо"
Кан-гун *** Ин *** 620-609
Гун-гун *** Хэ *** 608-604
Хуань-гун *** 603-577
Цзин-гун *** Хоу *** 576-537
Ай-гун *** 536-501
Хуй-гун *** 500-491
Дао-гун *** 490-477
Ли-гун-гун *** 476-443
Цзао-гун *** 442-429
Хуай-гун *** 428-425
Лин-гун *** 424-415
Цзянь-гун *** Дао-цзы *** 414-400
Хуй-гун *** 399-387
Чу-цзы *** 386-385
Сянь-гун *** Ши-Си *** 384-362
Сяо-гун *** Цюй-лян *** 361-338 Проведены реформы Шан Яна. В 343 г. Сяо-гун стал гегемоном среди князей.
Хуй-вэнь-цзюнь *** Сы *** 337-325
изменил титул на Хуй-вэнь-ван *** 324-311
У-ван *** Дан *** 310-307
Чжао-сян-ван *** Цээ *** 306-251 В 255 г. погиб дом Чжоу
Сяо-вэнь-ван *** Чжу *** 250
Чжуан-сян-ван *** Чу *** 249-247
Цинь Ши-хуанди /первый император Цинь/ *** Чжэн *** 246-210 В 221 г. Цинь объединило страну
Цинь Эр— ши-хуан /второй император Цинь/ Ху-хай *** 209-207