Леночка и Эдичка

Автор неизвестен

Разнотравие

Леночка и Эдичка

(по мотивам произведений А. Барто и Д. Хармса)

I

- Дети, дети! Что за чудо!?