Оформление заявки на выдачу патента на изобретение

Дмитриевич Ишков Александр