Оформление заявки на выдачу патента на изобретение

Ишков Александр Дмитриевич