ИСКАТЕЛЬ.1980.ВЫПУСК №3

Хруцкий Эдуард

Панасенко Леонид

Френсис Дик

На I–IV стр. обложки и на стр. 2 и 57 рис. В. ЛУКЬЯНЦА.

На II стр. обложки и на стр. 58 и 62 рис. А. ГУСЕВА.

На III стр. обложки рис. Ю. МАКАРОВА. На стр. 68 и 128 рис. Ю. БЕЛЯВСКОГО.

ИСКАТЕЛЬ. № 3. 1980